sty 22, 2024
Kategoria: General

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane problematyką agroekologicznych metod zwalczania chwastów do udziału w warsztatach organizowanych przez Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie pt.

Agroekologiczne strategie zwalczania chwastów na gruntach ornych

Projekt ma na celu zidentyfikowanie, wdrożenie i weryfikację agroekologicznych strategii wspierających zwalczanie chwastów w systemach rolnictwa konwencjonalnego, ekologicznego i w systemie mieszanym w 11 regionach biogeograficznych krajów UE i krajów stowarzyszonych. Realizacja projektu ma m. in. pomóc zmniejszyć zależność rolnictwa od syntetycznych herbicydów i presji na środowisko związanej z ich stosowaniem.

Termin spotkania: 22 stycznia 2024 r., w godz. 9:00 do 16:00

Miejsce: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al. 29 Listopada, sala 123

lis 9, 2023
Kategoria: General

Szanowni Państwo
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych wspólnie z Wojewódzkim Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego w Krakowie oraz Małopolską Izbą Rolniczą organizuje konferencję nt. "Instytucjonalne wsparcie małych gospodarstw rolnych w nowej Wspólnej Polityce Rolnej". Konferencja odbędzie się w dniu 9 listopada 2023 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29 Listopada 46.

wrz 8, 2023
Kategoria: General

Po raz kolejny potwierdziło się stwierdzenie, że w Nawojowej (Powiat Nowosądecki) na
wystawie AGRO trzeba być! Dwa dni weekendowej imprezy (2 i 3 września 2023 r.) pokazały wielkie
zainteresowanie mieszkańców Sądecczyzny i Małopolski tym tradycyjnym spotkaniem
organizowanym w Nawojowej od ponad 30 lat. Wszystkich gości witał starosta nowosądecki Marek
Kwiatkowski.

lip 10, 2023
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie zs. w Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie z okazji Jubileuszu 30-lecia działalności serdecznie zaprasza wszystkich Członków, Współpracowników i Sympatyków na konferencję: „Dokonania Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego w rozwoju obszarów wiejskich i integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską”
21 września 2023 r. Centrum Kongresowe URK, Aleje 29 Listopada 46, Kraków

Zaproszenie

Program

kwi 25, 2023
Kategoria: General

W 2023 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pn. "Woda – źródło życia w rolnictwie"

lis 28, 2022
Kategoria: General

Komunikat końcowy z Konferencji Naukowej pt. „Rodzinne gospodarstwa rolne wobec wyzwań Zielonego Ładu” zorganizowanej w dniu 27 października 2022 r. przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych, przy współudziale organizacyjnym Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego oraz Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie.

kwi 26, 2022
Kategoria: General

W dniu 26 kwietnia 2022 r. w Sali konferencyjnej Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie odbyła się konferencja naukowa pt. „Rodzinne gospodarstwa rolne w Małopolsce wobec wyzwań Zielonego Ładu". Organizatorem konferencji był Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie oraz Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wydarzenie to Patronatem objął Rektor Uniwersytetu Rolniczego dr hab. inż. Sylwester Tabor prof. URK.

kwi 4, 2022
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego zaprasza na konferencję naukową "Rodzinne gospodarstwa rolne w Małopolsce wobec wyzwań Zielonego Ładu".
Konferencja odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 r w Krakowie w Sali konferencyjnej Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Plac Szczepański 8, II piętro, rozpoczęcie o godz. 10.00

Zaproszenie

lis 15, 2021
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w dniach 6-8 sierpnia 2021 roku, 11-13 sierpnia 2021 roku oraz 13-15 sierpnia 2021 roku, w Domu Wczasowym U Kuspra w Zakopanem zorganizowało pierwsze szkolenie dla członków organizacji pozarządowych w związku z realizacją projektu pt. „Budowanie sieci współpracy przez organizacje pozarządowe w środowisku lokalnym i pozyskiwanie środków finansowych na aktywizację ich działalności", w ramach Planu Działania KSOW na lata 2020-2021. W szkoleniach udział wzięło 75 osób, członków formalnych i nieformalnych NGO z terenu województwa warmińsko-mazurskiego oraz małopolskiego.

lis 10, 2021
Kategoria: General

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną, powstałą dzięki zrealizowanemu w dniach 26 września – 2 października 2021 roku przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa przy udziale Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego jako dodatkowym partnerze KSOW wyjazdowi studyjnemu pt. "Działalność lokalnych społeczności w aspekcie turystycznego rozwoju obszarów wiejskich Europy".

Broszura informacyjna

lis 10, 2021
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w dniach 9-11 lipca 2021 roku, 14-16 lipca 2021 roku oraz 16-18 lipca 2021 roku, w Domu Wczasowym U Kuspra w Zakopanem zorganizowało pierwsze szkolenie dla członków organizacji pozarządowych w związku z realizacją projektu pt. „Wzmacnianie roli organizacji pozarządowych poprzez pozyskiwanie środków finansowych oraz współpracę z sektorem publiczno-prywatnym", w ramach Planu Działania KSOW na lata 2020-2021. W szkoleniach udział wzięło 75 osób, członków formalnych i nieformalnych NGO z terenu województwa mazowieckiego.

pa 31, 2021
Kategoria: General

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa w dniach 26 września – 2 października 2021 roku zorganizowało wyjazd studyjny pt. "Działalność lokalnych społeczności w aspekcie turystycznego rozwoju obszarów wiejskich Europy" w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Plan operacyjny na lata 2020-2021.

pa 12, 2021
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w dniach 18-20 czerwca, 23-25 czerwca oraz 25-27 czerwca 2021 roku, w Domu Wczasowym U Kuspra w Zakopanem zorganizowało pierwsze szkolenie dla członków organizacji pozarządowych w związku z realizacją projektu pt. „Rola i znaczenie organizacji pozarządowych w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”, w ramach Planu Działania KSOW na lata 2020-2021. W szkoleniach udział wzięło 75 osób, członków formalnych i nieformalnych NGO z terenu województwa świętokrzyskiego.

pa 7, 2021
Kategoria: General

W dniach 27 września - 1 października 2021 r. 40-osobowa grupa z Małopolski - składająca się z przedstawicieli: wiejskich i miejsko-wiejskich samorządów gminnych, lokalnych grup działania (LGD); samorządu rolniczego (MIR), doradców rolnych i przedstawicieli organizacji zrzeszającej doradców rolnych (MSDR); oraz Stowarzyszenia IROW - uczestniczyła w 5-dniowym wyjeździe studyjnym do Austrii (Dolna Austria, Wiedeń) i Niemiec (Górna Bawaria). Wyjazd zorganizowany został przez Małopolską Izbę Rolniczą w ramach realizacji operacji i pn. "Zgoda, szacunek i praca każdą wieś wzbogaca". Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020.

pa 7, 2021
Kategoria: General

W wyjeździe studyjnym do Chorwacji uczestniczyło 20 osób. Grupa składała się z przedstawicieli czterech województw: małopolskiego, śląskiego, lubelskiego i podkarpackiego i obejmowała: 3 przedstawicieli wnioskodawców projektu, po 1 przedstawicielu każdego partnera projektu, 3 przedstawicieli spółdzielczości, 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, 3 przedstawicieli jednostek naukowych, 1 przedstawicielu JST, 1 przedstawicielu przedsiębiorców, 4 rolników indywidualnych

pa 7, 2021
Kategoria: General

W wyjeździe studyjnym do Szwajcarii uczestniczyło 20 osób. Grupa składała się z terenu województwa małopolskiego (8 osób), śląskiego (4 osoby), lubelskiego (4 osoby) i podkarpackiego ( 4 osoby) ). W tym : trzech przedstawicielach wnioskodawcy projektu, jednym przedstawicielu każdego partnera projektu, trzech przedstawicieli spółdzielczości, dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, trzech przedstawicieli jednostek naukowych, jednym przedstawicielu JST, jednym przedstawicielu przedsiębiorców, czterech rolników indywidualnych.

wrz 20, 2021
Kategoria: General

W 2021 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pn. "Współczesna kobieta w środowisku wiejskim"

wrz 20, 2021
Kategoria: General

Rekrutacja uczestników wyjazdu studyjnego do Chorwacji pt. "Działalność lokalnych społeczności w aspekcie turystycznego rozwoju obszarach wiejskich Europy" dla grupy 32 osób z terenu województwa małopolskiego: trzech przedstawicielach wnioskodawcy projektu, dwóch przedstawicieli partnera projektu – MSDR, po jednym przedstawicielu pozostałych partnerów, dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, ośmiu przedstawicielach JST, czterech przedstawicielach przedsiębiorców, trzech rolników.

sie 26, 2021
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego prowadzi nabór uczestników na pięciodniowy wyjazd studyjny "Transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie chorwackim  na przykładzie tworzenia wartości dodanej na poziomie gospodarstwa, zwłaszcza producentów winorośli."
Celem wyjazdu jest zapoznanie się z systemem  transferu wiedzy i informacji w rolnictwie chorwackim oraz tworzeniem wartości dodanej na poziomie gospodarstwa na przykładzie gospodarstw z uprawą winorośli, rozpoznanie mocnych stron systemu wiedzy i innowacji w rolnictwie chorwackim w kontekście polskiego systemu, rolę Uniwersytetu, jednostek doradczych  i innych aktorów uczestniczących w systemie transferu wiedzy do gospodarstw.
Wyjazd studyjny skierowany jest dla grupy 20 osób z terenu województwa małopolskiego (8 osób), śląskiego (4 osoby), lubelskiego (4 osoby) i podkarpackiego  ( 4 osoby):w tym : trzech przedstawicielach wnioskodawcy projektu, jednym przedstawicielu każdego partnera projektu, trzech przedstawicieli spółdzielczości, dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, trzech przedstawicieli jednostek naukowych, jednym przedstawicielu JST, jednym przedstawicielu przedsiębiorców, czterech rolników indywidualnych.

sie 26, 2021
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego prowadzi nabór uczestników na pięciodniowy wyjazd studyjny "Innowacyjne przykłady współpracy w sektorze rolnym Szwajcarii"
Wyjazd studyjny skierowany jest dla grupy 20 osób z terenu województwa małopolskiego (8 osób), śląskiego (4 osoby), lubelskiego (4 osoby) i podkarpackiego  ( 4 osoby):w tym : trzech przedstawicielach wnioskodawcy projektu, jednym przedstawicielu każdego partnera projektu, trzech przedstawicieli spółdzielczości, dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, trzech przedstawicieli jednostek naukowych, jednym przedstawicielu JST, jednym przedstawicielu przedsiębiorców, czterech rolników indywidualnych.

sie 24, 2021
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego jako dodatkowy partner w projekcie pt. "Współczesna kobieta w środowisku wiejskim" realizowanym przez Małopolską Izbę Rolniczą prowadzi nabór uczestników na 5 - dniowy wyjazd studyjny na Węgry i do Rumuni

Szczegóły na stronie
sie 7, 2021
Kategoria: General

Operacja pn. "Działalność lokalnych społeczności w aspekcie turystycznego rozwoju obszarów wiejskich Europy" mająca na celu ukazanie mieszkańcom obszarów wiejskich, poprzez wizyty studyjne, alternatywnych zajęć, przynoszącym ich dochody finansowe.

sie 4, 2021
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w związku z realizacją projektu w ramach Planu Działania KSOW na lata 2020-2021, pt. „Budowanie sieci współpracy przez organizacje pozarządowe w środowisku lokalnym i pozyskiwanie środków finansowych na aktywizację ich działalności”, zaprasza do udziału w szkoleniach członków organizacji pozarządowych, zarówno tych działających formalnie jak i nieformalnie na terenie województwa warmińsko – mazurskiego oraz małopolskiego. Trzydniowe bezpłatne szkolenia odbędą się w południowej części województwa małopolskiego, w terminach: 6-8 sierpnia 2021 roku, 11-13 sierpnia 2021 roku oraz 13-15 sierpnia 2021 roku.

lip 5, 2021
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie w związku z realizacją projektu w ramach Planu Działania KSOW na lata 2020-2021, pt. „Wzmacnianie roli organizacji pozarządowych poprzez pozyskiwanie środków finansowych oraz współpracę z sektorem publiczno-prywatnym”, zaprasza do udziału w szkoleniach członków organizacji pozarządowych, zarówno tych działających formalnie jak i nieformalnie na terenie województwa mazowieckiego. Trzydniowe bezpłatne szkolenia odbędą się w południowej części województwa małopolskiego, w Zakopanem, DW u Kuspra, ulica Stachonie 7A, w terminach: 9-11 lipca 2021 roku, 14-16 lipca 2021 roku oraz 16-18 lipca 2021 roku

lip 5, 2021
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie w dniach 1 maja 2021 do 30 października 2021 roku realizuje w formie wyjazdu studyjnego który odbędzie się w drugiej połowie września br. projekt pt. "Transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie chorwackim na przykładzie tworzenia wartości dodanej na poziomie gospodarstwa, zwłaszcza producentów winorośli." w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

lip 5, 2021
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie w dniach 1 maja 2021 do 30 października 2021 roku realizuje w formie wyjazdu studyjnego który odbędzie się w drugiej połowie września br. projekt pt. "Innowacyjne przykłady współpracy w sektorze rolnym Szwajcarii" w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

cze 18, 2021
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie w związku z realizacją projektu w ramach Planu Działania KSOW na lata 2020-2021, pt. „Rola i znaczenie organizacji pozarządowych w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”, zaprasza do udziału w szkoleniach członków organizacji pozarządowych, zarówno tych działających formalnie jak i nieformalnie na terenie województwa świętokrzyskiego. Trzydniowe bezpłatne szkolenia odbędą się w południowej części województwa małopolskiego (okolice Zakopanego), w terminach: 18-20 czerwca 2021 roku, 23-25 czerwca 2021 roku oraz 25-27 czerwca 2021 roku

cze 16, 2021
Kategoria: General

W dniu 16 czerwca br. odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków MSDR na którym przyjęto sprawozdania ustępujących władz za działalność prowadzoną w latach 2016-2021, udzielono absolutorium oraz wybrano nową Radę Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną

cze 16, 2021
Kategoria: General

Walne Zgromadzenie Członków Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego odbędzie się 16 czerwca 2021 roku (środa)

maj 27, 2021
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego jest współorganizatorem operacji realizowanej przez Małopolską Izbę Rolniczą w Krakowie w ramach KSOW pt."Współczesna kobieta w środowisku wiejskim".

maj 13, 2021
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego jest współorganizatorem operacji przez Małopolską Izbę Rolniczą w Krakowie w ramach KSOW pt."Zgoda, szacunek i praca każdą wieś wzbogaca".

lis 30, 2020
Kategoria: General

Z przykrością informujemy, że nasz wspaniały kolega mgr inż. Józef Flaga, członek założyciel MSDR oraz członek Zarządu i Rady Stowarzyszenia , wieloletni dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Oddziału Regionalnego ARiMR w Rzeszowie zmarł w dniu 30 listopada 2020r. w wyniku Covid 19. Wspomnienie dyrektora J. Flagi wygłoszone na jego pogrzebie zostało opublikowane w Podkarpackich Wiadomościach Rolniczych nr 1(84) styczeń 2021, str. 8-9. Cześć Jego Pamięci!

wrz 30, 2020
Kategoria: General

Informujemy, że kolega mgr inż. Eugeniusz Tadel, członek Rady MSDR i kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tarnowie został laureatem konkursu „Doradca Roku”, zajmując II miejsce.

sie 28, 2020
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w dniach 1 maja 2021 do 30 października 2021 roku realizuje w formie wyjazdu studyjnego projekt pt. "Innowacyjne przykłady współpracy w sektorze rolnym Szwajcarii" realizowany jest w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

cze 17, 2020
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego jest współorganizatorem operacji realizowanej w 2020 roku przez Małopolską Izbę Rolniczą w Krakowie w ramach KSOW pt."Zgoda, szacunek i praca każdą wieś wzbogaca – transfer sprawdzonych sposobów na kształtowanie dobrych relacji między mieszkańcami wsi".

gru 12, 2019
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w dniach: 28-30 sierpnia 2019 roku, 30 sierpnia - 1 września 2019 roku oraz 2-4 października 2019 roku, w pensjonacie Willa Tatra w Zakopanem zorganizowało trzy szkolenia dla członków organizacji pozarządowych w związku z realizacją projektu pt. "Organizacje pozarządowe na obszarach wiejskich – współpraca i pozyskiwanie środków finansowych", w ramach Planu Działania KSOW na lata 2018-2019. W szkoleniu udział wzięło 76 osób, członków formalnych i nieformalnych NGO z terenu województwa łódzkiego. Ponadto w ramach projektu został również wydany miniprzewodnik pod tytułem: Organizacje pozarządowe na obszarach wiejskich – współpraca i pozyskiwanie środków finansowych, opisujący dobre praktyki z zakresu działalności organizacji pozarządowych.

gru 6, 2019
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w dniach: 9-11 sierpnia 2019 roku, 11-13 października 2019 roku, 16-18 października 2019 roku, w pensjonacie Willa Tatra w Zakopanem zorganizowało trzy szkolenia dla członków organizacji pozarządowych w związku z realizacją projektu pt. "Wpływ pozyskiwania środków finansowych oraz poszerzenia współpracy z lokalnymi podmiotami na rozwój organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich", w ramach Planu Działania KSOW na lata 2018-2019. W szkoleniach udział wzięło 75 osób, członków formalnych i nieformalnych NGO z terenu województwa podkarpackiego. Ponadto w ramach niniejszego projektu został wydany również miniprzewodnik, prezentujący dobre praktyki z zakresu działalności organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich, pod tytułem: "Wpływ pozyskiwania środków finansowych oraz poszerzenia współpracy z lokalnymi podmiotami na rozwój organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich".

lis 26, 2019
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w dniach 16-18 sierpnia, 4-6 oraz 7-9 października 2019 roku, w pensjonacie Willa Tatra w Zakopanem zorganizowało trzy szkolenia dla członków organizacji pozarządowych w związku z realizacją projektu pt. "Rozwój organizacji pozarządowych poprzez zwiększenie możliwości pozyskania środków finansowych i zacieśnienie współpracy z sektorem publicznym i prywatnym", w ramach Planu Działania KSOW na lata 2018-2019. W szkoleniu udział wzięło 75 osób, członków formalnych i nieformalnych NGO z terenu województwa śląskiego.

lis 26, 2019
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie wraz z Instytutem Rozwoju Obszarów Wiejskich, Małopolskim Zrzeszeniem "Ludowe Zespoły Sportowe i Europejskim Centrum Badawczym Drobnych Gospodarstw Rolnych zrealizowało projekt pt. " Innowacyjne, alternatywne źródła dochodu dla małych i średnich gospodarstw rolnych w Małopolsce", w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019.

lis 19, 2019
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w sierpniu oraz październiku 2019 roku, w pensjonacie Willa Tatra w Zakopanem zorganizowało pięć szkoleń dla członków organizacji pozarządowych w związku z realizacją projektu pt. "Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe szansą ich rozwoju w kontekście budowy sieci współpracy z innymi podmiotami w środowisku lokalnym", w ramach Planu Działania KSOW na lata 2018-2019. W szkoleniach udział wzięło 126 osób, członków formalnych i nieformalnych NGO z terenu całej Polski. Ponadto w ramach projektu wydana została również publikacja pod tym samym tytułem, opisująca dobre przykłady działalności organizacji pozarządowych w kraju i zagranicą.

lis 4, 2019
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w dniach 16-23 października 2019 roku, zrealizowało projekt w formie wyjazdu studyjnego pt. "Hiszpańskie przykłady porozumień rolników w aspekcie skróconych łańcuchów dostaw i eksportu produktów rolnych". Projekt realizowany był w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019, Plan Działania 2019.

pa 24, 2019
Kategoria: General
Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich wraz z Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego, Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych oraz EKO_SOCJALNE FORUM POLSKI realizuje projekt pt. "Bawaria i jej modelowe rozwiązania z zakresu gospodarowania przestrzenią i dziedzictwem kulturowym wsi" zgodnie z podpisaną umową KSOW/3/2019/012.
pa 24, 2019
Kategoria: General

Projekt KSOW: "Bawaria i jej modelowe rozwiązania z zakresu gospodarowania przestrzenią i dziedzictwem kulturowym wsi".

pa 24, 2019
Kategoria: General

Prezentujemy kolejne wydawnictwo sygnowane przez IROW: "Bawaria i jej modelowe rozwiązania z zakresu gospodarowania przestrzenią i dziedzictwem kulturowym wsi". Niniejsza monografia jest owocem projektu pn. „Bawaria i jej modelowe rozwiązania z zakresu gospodarowania przestrzenią i dziedzictwem kulturowym wsi” zrealizowanego przez Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich – stowarzyszenie Województwa Małopolskiego.

wrz 9, 2019
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego realizuje projekt w formie wyjazdu studyjnego pt. „Hiszpańskie przykłady porozumień rolników w aspekcie skróconych łańcuchów dostaw i eksportu produktów rolnych”

lip 30, 2019
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego wraz z Małopolskim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Piotr Rachwał Konferencje Naukowe, Sprzedaż Nasion oraz Karolina Job realizuje operację pt. "Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe szansą ich rozwoju w kontekście budowy sieci współpracy z innymi podmiotami w środowisku lokalnym" , w ramach Planu Działania KSOW na lata 2018-2019.

lip 23, 2019
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie wraz z Instytutem Rozwoju Obszarów Wiejskich, Małopolskim Zrzeszeniem "Ludowe Zespoły Sportowe i Europejskim Centrum Badawczym Drobnych Gospodarstw Rolnych realizuje projekt pt. "Innowacyjne, alternatywne źródła dochodu dla małych i średnich gospodarstw rolnych w Małopolsce", w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019.

lip 23, 2019
Kategoria: General

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wraz z współorganizatorami: Polską Akademią Umiejętności, Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Krakowie, Karpackim Związkiem Pszczelarzy w Nowym Sączu, Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego oraz Pszczelniczym Towarzystwem Naukowym zapraszają 12-13 października 2019 roku do udziału w czwartej konferencji organizowanej pod hasłem „Nasze pszczoły”.

lip 8, 2019
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego wraz z Małopolskim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Piotr Rachwał Konferencje Naukowe, Sprzedaż Nasion oraz Karolina Job realizuje operację pt. "Wpływ pozyskiwania środków finansowych oraz poszerzenia współpracy z lokalnymi podmiotami na rozwój organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich", w ramach Planu Działania KSOW na lata 2018-2019.

lip 8, 2019
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego wraz z Małopolskim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Piotr Rachwał Konferencje Naukowe, Sprzedaż Nasion oraz Karolina Job realizuje operację pt. "Organizacje pozarządowe na obszarach wiejskich – współpraca i pozyskiwanie środków finansowych", w ramach Planu Działania KSOW na lata 2018-2019.

lip 8, 2019
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego wraz z Małopolskim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Piotr Rachwał Konferencje Naukowe, Sprzedaż Nasion oraz Karolina Job realizuje operację pt. "Rozwój organizacji pozarządowych poprzez zwiększenie możliwości pozyskania środków finansowych i zacieśnienie współpracy z sektorem publicznym i prywatnym", w ramach Planu Działania KSOW na lata 2018-2019.

cze 26, 2019
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego wraz z Małopolskim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Piotr Rachwał Konferencje Naukowe, Sprzedaż Nasion oraz Karolina Job realizuje operację pt. " Możliwości rozwoju organizacji pozarządowych w kontekście pozyskiwania środków finansowych oraz współpracy z lokalnymi podmiotami”, w ramach Planu Działania KSOW na lata 2018-2019.

cze 26, 2019
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego wraz z Małopolskim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Piotr Rachwał Konferencje Naukowe, Sprzedaż Nasion oraz Karolina Job realizuje operację pt. "Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe szansą ich rozwoju w kontekście budowy sieci współpracy z innymi podmiotami w środowisku lokalnym" , w ramach Planu Działania KSOW na lata 2018-2019.

cze 25, 2019
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w 2019 roku organizuje wypoczynek letni w formie kolonii i półkolonii. W organizowanym przez MSDR wypoczynku letnim będą brały udział dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców podlega ustawowo lub w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu KRUS

cze 5, 2019
Kategoria: General

Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie realizuje projekt badawczy pt. SALSA: Drobne gospodarstwa rolne i drobne przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego w zapewnianiu  trwałego bezpieczeństwa żywnościowego (SALSA - Small farms, small food businesses and sustainable food security)ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61