Współczesna kobieta w środowisku wiejskim

20-09-2021

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W 2021 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Operacja pn.
"Współczesna kobieta w środowisku wiejskim"

W dniach 6-10 września 2021r. Małopolska Izba Rolnicza zorganizowała wyjazd studyjny na Węgry i do Rumunii.

W wyjeździe wzięło udział 48 osób: 47 kobiet zamieszkujących obszary wiejskie Małopolski, właścicielek lub współwłaścicielek gospodarstw rolnych, członkiń KGW, delegatek Małopolskiej Izby Rolniczej, doradczyń rolnych, sołtysek, radnych, kobiet prowadzących działalność gospodarczą na obszarach wiejskich oraz opiekun merytoryczny. Wyjazd umożliwił uczestniczkom poznanie aktywności i inicjatyw podejmowanych przez kobiety na obszarach wiejskich w Rumunii i na Węgrzech. W programie wyjazdu odbyły się spotkania ze stowarzyszeniami kobiet działającymi na Węgrzech i Rumunii oraz wizyty w przedsiębiorstwach i gospodarstwach prowadzonych przez kobiety w tych państwach. Wyjazd umożliwił im także wymianę doświadczeń oraz opinii dotyczących wyzwań i szans jakie stoją przed współczesną kobietą w środowisku wiejskim. Uczestniczki miały również okazję dowiedzieć się czy i w jaki sposób instytucje państwowe pomagają kobietom wiejskim, oraz wymienić się ocenami dotyczącymi realizacji polityki swoich Państw w stosunku do kobiet na wsi, a także wymienić się doświadczeniami w kwestii sposobów organizowania się kobiet wiejskich w poszczególnych krajach. Wyjazd umożliwił nawiązanie kontaktów zawodowych oraz poszerzenie swojej wiedzy z zakresu możliwości aktywizacji kobiet na obszarach wiejskich.

Uczestniczki wyjazdu w trakcie wyjazdu studyjnego spotkali się ze Stowarzyszeniem Węgierski Związek Kobiet Magyar Női Unió (Mnunio) oraz Stowarzyszeniem Pro Familia Bistrita w Rumunii, ponadto wizytowały przedsiębiorstwa i gospodarstwa prowadzone przez kobiety tj. przedsiębiorstwo społeczne trudniące się wyrobem ręcznie haftowanych produktów zgodnie z tradycyjną sztuką haftu społeczności Matyo, firmę rodzinną zajmująca się uprawą szkółkarską roślin do sprzedaży, rodzinne gospodarstwo ekologiczne hodowli kóz i rzemieślniczą wytwórnię serów prowadzone przez Panią Judit Santa, farmę świń odmiany mangalica prowadzoną przez Zsoka Fekete, rodzinną tłocznię oleju Pani Nicolety Muresan, wizytę u Pani Virginii Linul- rzemieślnika ludowego, która trudni się rzemieślniczym szyciem haftowanych strojów ludowych oraz gospodarstwo rodzinne w Bistrița-Bârgăului zajmujące się hodowlą pstrąga i uprawą malin

PARTNERZY PROJEKTU:

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie http://ksow.pl

http://www.prow.malopolska.pl
http://www.mir.krakow.plul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61