Rolnicze Uczelnie Wyższe

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie   
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Centrum Doradztwa Rolniczego

Centrum Doradztwa Rolniczego
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział Kraków
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział Radom
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział Poznań

Ośrodki Doradztwa Rolniczego

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Kujawsko-Pomorski ODR
Lubelski ODR
Lubuski ODR
Łódzki ODR   
Małopolski ODR
Mazowiecki ODR
Opolski ODR
Podkarpacki ODR
Podlaski ODR
Pomorski ODR
Śląski ODR
Świętokrzyski ODR
Warmińsko-Mazurski ODR
Wielkopolski ODR
Zachodniopomorski ODR

Inne

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Rynku Rolnego
Agencja Nieruchomości Rolnych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
Fundusz Współpracy, program AGRO-INFO
Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW)
Fundusze strukturalne
Biuro Informacji o Funduszach Europejskich
Projekty edukacyjne
Agroturystyka
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, IERiGŻ PIB w Warszawie
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie
IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie
Portal Promocji Eksportu MGPiPS
SOLVIT - Rozwiązywanie problemów rynku wewnętrznego
Rada Gospodarki Żywnościowej
Fundacja Heifer Project International
Centralna Biblioteka Rolnicza
Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO
Krajowa Rada Izb Rolniczych
Małopolska Izba Rolnicza
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Portal organizacji pozarządowych

Czasopisma

Agricultural Extension and Advisory Services Worldwide
JAEE Journal of Agricultural Education and Extension
Journal of Extension Systems
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu SERiA


ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61