Sprawozdanie z Konferencji "Rodzinne gospodarstwa rolne w Małopolsce wobec wyzwań Zielonego Ładu"

26-04-2022

W dniu 26 kwietnia 2022 r. w Sali konferencyjnej Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie odbyła się konferencja naukowa pt. „Rodzinne gospodarstwa rolne w Małopolsce wobec wyzwań Zielonego Ładu". Organizatorem konferencji był Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie oraz Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wydarzenie to Patronatem objął Rektor Uniwersytetu Rolniczego dr hab. inż. Sylwester Tabor prof. URK.

W konferencji uczestniczyło 85 osób. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Władz Uniwersytetu Rolniczego w osobach prof. dr hab. Andrzeja Lepiarczyka – Prorektora ds. Ogólnych, prof. dr hab. Włodzimierza Sady – Rektora UR w latach 2012-2020 oraz prof. dr hab. Janusza Żmiji – Rektora UR w latach 2005-2012, pełniącego obecnie funkcję Dyrektora ECBDGR. Swoją osobą Wydarzenie to uświetnił również Burmistrz Kęt dr Krzysztof Klęczar – obecny prezes PSL w Małopolsce. Wśród prelegentów nie zabrakło dr-a Czesława Siekierskiego posła na Sejm RP, który przedstawił Założenia Europejskiego Zielonego Ładu oraz Pani Joanny Czapli – Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich MRiRW prezentującej Europejski Zielony Ład w polskim Planie Strategicznym. Ponadto, problematykę Zielonego Ładu jako wyzwania w zakresie oszczędzania energii poruszył prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska – Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie, z kolei problemy przemian strukturalnych w rolnictwie małopolskim przedstawił prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał.ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61