Bawaria i jej modelowe rozwiązania z zakresu gospodarowania przestrzenią i dziedzictwem kulturowym wsi

24-10-2019
Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich wraz z Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego, Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych oraz EKO_SOCJALNE FORUM POLSKI realizuje projekt pt. "Bawaria i jej modelowe rozwiązania z zakresu gospodarowania przestrzenią i dziedzictwem kulturowym wsi" zgodnie z podpisaną umową KSOW/3/2019/012.
Więcej informacji na stronie www.irow.org.pl


ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61