Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie zrealizowało Projekt KSOW pt. „Innowacyjne, alternatywne źródła dochodu dla małych i średnich gospodarstw rolnych w Małopolsce”

26-11-2019

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie wraz z Instytutem Rozwoju Obszarów Wiejskich, Małopolskim Zrzeszeniem "Ludowe Zespoły Sportowe i Europejskim Centrum Badawczym Drobnych Gospodarstw Rolnych zrealizowało projekt pt. "Innowacyjne, alternatywne źródła dochodu dla małych i średnich gospodarstw rolnych w Małopolsce", w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019.

Głównym celem operacji było zapoznanie uczestników operacji z innowacyjnymi i alternatywnymi źródłami dochodu realizowanymi przez rolników Niemieckich i Luksemburskich oraz podniesienie wiedzy i umiejętności w aspekcie pozyskiwania środków finansowych z dodatkowych rolniczych i pozarolniczych źródeł dochodów a przez to podnoszenie jakości życia zarówno uczestników operacji jak i w szerszym aspekcie małopolskich rolników o czym mogli się dowiedzieć uczestnicy wyjazdu studyjnego w dniach 2-6 września 2019 r.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61