Walne Zgromadzenia Członków MSDR

16-06-2021

W dniu 16 czerwca br. odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków MSDR na którym przyjęto sprawozdania ustępujących władz za działalność prowadzoną w latach 2016-2021, udzielono absolutorium oraz wybrano nową Radę Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną.

W skład Rady Stowarzyszenia w nowej kadencji na lata 2021-2025 zostały wybrane następujące osoby:

 1. prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał – Przewodniczący Rady
 2. mgr inż. Bronisław Dutka - Z-ca Przewodniczącego Rady
 3. dr inż. Małgorzata Bogusz - Sekretarz Rady
 4. dr hab. inż. Marek Kopacz, prof. ITP
 5. prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz
 6. mgr Marek Kwiatkowski
 7. dr hab. inż. Marcin Lis, prof. UR
 8. mgr inż. Eugeniusz Tadel

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

 1. mgr inż. Wacław Nogaś – Przewodniczący Komisji
 2. mgr inż. Mirosława Antos
 3. dr inż. Ewa Tyran

Nowa Rada Stowarzyszenia na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 16 czerwca br. wybrała 5 członków Zarządu, który po ukonstytuowaniu się w dniu 21 czerwca 2021 r. jest następujący:

 1. dr hab. inż. Józef Kania - Prezes Zarządu
 2. mgr Jan Boczkowski - Wiceprezes Zarządu
 3. dr inż. Jarosław Bomba - Sekretarz
 4. mgr inż. Tadeusz Biedroński - Skarbnik
 5. dr inż. Aleksandra Płonka - Członek Zarządu

Miłym akcentem w trakcie posiedzenia było przyznanie przez Walne Zgromadzenie prof. dr. hab. Kazimierzowi Kosiniakowi-Kamyszowi tytułu Honorowego Przewodniczącego Rady Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego.

Sprawozdanie Zarządu MSDR za okres 2016-2021ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61