Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego realizuje projekt w formie wyjazdu studyjnego pt. „Hiszpańskie przykłady porozumień rolników w aspekcie skróconych łańcuchów dostaw i eksportu produktów rolnych”

9-09-2019

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w dniach 16-23 października 2019 roku, realizuje projekt w formie wyjazdu studyjnego pt. "Hiszpańskie przykłady porozumień rolników w aspekcie skróconych łańcuchów dostaw i eksportu produktów rolnych". Projekt realizowany jest w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019, Plan Działania 2019.

Celem głównym operacji jest wsparcie w zakresie rozwoju działalności wytwórczej gospodarstw rolnych i organizacji łańcucha dostaw produktów żywnościowych poprzez prezentację dobrych praktyk krajów zagranicznych, działających w formie wspólnych przedsięwzięć rolników.

Docelowo projekt ma służyć inicjowaniu różnorodności form uzyskiwania dochodów gospodarstw rolnych na obszarach wiejskich, jak również wpłynąć na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich, co przyczyni się do promowania pozostania na obszarach wiejskich przez mieszkańców.

Projekt skierowany jest dla grupy 16 osób z terenu województwa małopolskiego: trzech przedstawicielach wnioskodawcy projektu, jednym przedstawicielu każdego partnera projektu, dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, dwóch przedstawicieli jednostek naukowych, jednym przedstawicielu JST, jednym przedstawicielu przedsiębiorców, trzech rolników indywidualnych i jednym przedstawicielu związku rolniczego zawodowego

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61