Bawaria i jej modelowe rozwiązania z zakresu gospodarowania przestrzenią i dziedzictwem kulturowym wsi

24-10-2019

Prezentujemy kolejne wydawnictwo sygnowane przez IROW: "Bawaria i jej modelowe rozwiązania z zakresu gospodarowania przestrzenią i dziedzictwem kulturowym wsi". Niniejsza monografia jest owocem projektu pn. „Bawaria i jej modelowe rozwiązania z zakresu gospodarowania przestrzenią i dziedzictwem kulturowym wsi” zrealizowanego przez Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich – stowarzyszenie Województwa Małopolskiego.
Więcej informacji na stronie www.irow.org.plul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61