Broszura informacyjna "Działalność lokalnych społeczności w aspekcie turystycznego rozwoju obszarów wiejskich Europy"

10-11-2021

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną, powstałą dzięki zrealizowanemu w dniach 26 września – 2 października 2021 roku przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa przy udziale Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego jako dodatkowym partnerze KSOW wyjazdowi studyjnemu pt. "Działalność lokalnych społeczności w aspekcie turystycznego rozwoju obszarów wiejskich Europy".

Broszura informacyjnaul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61