"Innowacyjne przykłady współpracy w sektorze rolnym Szwajcarii" - wyjazd studyjny

26-08-2021

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego prowadzi nabór uczestników na pięciodniowy wyjazd studyjny "Innowacyjne przykłady współpracy w sektorze rolnym Szwajcarii"
Wyjazd studyjny skierowany jest dla grupy 20 osób z terenu województwa małopolskiego (8 osób), śląskiego (4 osoby), lubelskiego (4 osoby) i podkarpackiego  ( 4 osoby):w tym : trzech przedstawicielach wnioskodawcy projektu, jednym przedstawicielu każdego partnera projektu, trzech przedstawicieli spółdzielczości, dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, trzech przedstawicieli jednostek naukowych, jednym przedstawicielu JST, jednym przedstawicielu przedsiębiorców, czterech rolników indywidualnych.

Liczba uczestników: 20 osób
Czas trwania wyjazdu: 5 dni
Termin: 19 - 23 września 2021 r.

Z uwagi na obowiązujące przepisy w zakresie przekraczania granic, wynikające z sytuacji epidemicznej, w wyjeździe mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby posiadające unijny certyfikat COVID-19.
Więcej szczegółów na temat zasad sanitarnych obowiązujących uczestników wyjazdu w załączniku "Zasady udziału w wyjeździe studyjnym do Szwajcarii".

Planowany harmonogram wyjazdu studyjnego do Szwajcarii dotyczy  przykładów współpracy rolników w zakresie produkcji, sprzedaży, inwestycji.

I dzień
- obiad
- wylot z Warszawy do Genewy
- transfer do hotelu
- kolacja
-nocleg w Lozannie lub okolicach
II dzień
-śniadanie
- Spotkanie z władzami lokalnej organizacji promującej lokalnych producentów żywności (Izba Rolnicza w Naud) 
-obiad
-Spotkanie z organizacją wspierającą wspólnym inicjatywom producentów, ich działań promocyjnych na szczeblu regionalnym i ponadregionalnym tj. Federacją Mleczną Rolników  (PROLAIT FÉDÉRATION LAITIÈRE)
-wizyta w obiektach związanych z tematyką wyjazdu tj. winnice Vaud 
-kolacja/nocleg w Lozannie lub okolicach
III dzień
-śniadanie
-wizyta w obiektach związanych z tematyką wyjazdu tj. ze Stowarzyszeniem BIO –NEUFCHATEL oraz Spółdzielnią, którą stworzono, aby skrócić łańcuch dostaw produktów na linii rolnik – klient bezpośredni ( towary bio : mięso, warzywa, pieczywo, wyroby mleczne)
-obiad
-wizyta w obiektach związanych z tematyką wyjazdu tj. serowarni (Dom Gruyere)
-wizyta w obiektach związanych z tematyką wyjazdu tj. na farmie edukacyjnej w kantonie Neufchatel 
-kolacja/nocleg w Lozannie lub okolicach

IV dzień
-śniadanie
-wizyta w obiektach związanych z tematyką wyjazdu (wizyta gospodarstwie specjalizującym się sadownictwie bio w kantonie Valais)
-obiad
-wizyta w obiektach związanych z tematyką wyjazdu  w tym do gospodarstwa  w kantonie Valais
-wizyta w winnicy Maison Gillard; objaśnienie zasady działania bisses tj. systemu irygacji winnic i upraw rolnych za pomocą wody z lodowców  
-kolacja/nocleg w Lozannie lub okolicach

V dzień
-śniadanie/ wykwaterowanie
-wizyta w obiektach związanych z tematyką wyjazdu tj. gospodarstwie agroturystycznym w kantonie Valais
-obiad
-przejazd na lotnisko w Genewie
-wylot do Warszawy

Partner KSOW zastrzega sobie zmianę wizytowanych miejsc lub kolejności ich wizytowania, równocześnie zachowując poziom merytoryczny wizyty studyjnej

W ramach wyjazdu uczestnicy będą mieli zapewniony:
−przejazd autokarem z klimatyzacją i WC, z zachowaniem standardów bezpieczeństwa i wymogów sanitarnych;
−zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z programem (4 noclegi w hotelu o standardzie min. 2-gwiazdkowym, 4 śniadania, 5 obiadów, 4 kolacje);
−ubezpieczenie KL i NNW;
−opiekę pilota;
− tłumacza.

Dodatkowe kryteria wyboru uczestników wyjazdu:

1. zawodowe i/lub społeczne zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
2. znajomość problematyki, do której rozwiązania ma przyczynić się realizacja przedmiotowej operacji;
3. pełnione funkcje i zakres działań wynikających z obowiązków zawodowych i/lub działalności społecznej, mający wpływ na kształtowanie lokalnych uwarunkowań społecznych i gospodarczych;
4. doświadczenie w działalności na rzecz obszarów i społeczności wiejskich;
5. podpisanie i dostarczenie oświadczeń:
a) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (RODO)
b) o stanie zdrowia i świadomości ryzyka (COVID–19)

W przypadku porównywalnych kompetencji (spełnienia wymaganych kryteriów) zgłoszonych uczestników, o zakwalifikowaniu na wyjazd decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Prosimy o zgłoszenia i dostarczenia dokumentacji  drogą mailową bądź osobiście podając poniższe dane i uzupełniony kwestionariusz osobowy:

 • imię i nazwisko
 • nr telefonu
 • adres e-mail
 • adres zamieszkania
 • krótką charakterystykę osoby ze wskazaniem na:
  a) znajomość problematyki dot. programu wyjazdu,
  b) prowadzoną działalność,
  c) pełnione funkcje, oraz krótkie uzasadnienie swojego udziału w wyjeździe.

Na zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia 2021 r.

Organizatorzy zastrzegają możliwość odwołania wyjazdu z przyczyn niezależnych, w tym wynikających z zaostrzenia przepisów sanitarno-epidemiologicznych lub z braku chętnych do udziału w wyjeździe.

Osoba do kontaktu:
Jarosław Bomba
Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego
ul. Czysta 21
31-308 Kraków
Tel. 501 262 849
e-mail: msdr@msdr.edu.plul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61