Sprawozdanie - projekt "Działalność lokalnych społeczności w aspekcie turystycznego rozwoju obszarów wiejskich Europy"

31-10-2021

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa w dniach 26 września – 2 października 2021 roku zorganizowało wyjazd studyjny pt. "Działalność lokalnych społeczności w aspekcie turystycznego rozwoju obszarów wiejskich Europy" w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Plan operacyjny na lata 2020-2021.

W wyjeździe studyjnym udział wzięło 32 przedstawicieli z terenu województwa małopolskiego: trzech przedstawicieli wnioskodawcy projektu, dwóch przedstawicieli partnera projektu – MSDR, po jednym przedstawicielu pozostałych partnerów, dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, ośmiu przedstawicieli JST, czterech przedsiębiorców i trzech rolników. Wyjazd studyjny obejmował wizyty studyjne na obszarze Chorwacji ,Bośni i Hercegowiny, Węgier oraz Słowacji.

Uczestnicy w trakcie wyjazdu zapoznali się między innymi z przykładami: turystycznego wykorzystania obszarów wiejskich i warunków naturalnych, wspierania lokalnej społeczności, wykorzystania środków unijnych, rozwoju przedsiębiorczości i enoturystyki, działalności społecznej i rolniczej na obszarach wiejskich czy współpracy z samorządem terytorialnym, NGO i LGD. Uczestnicy odbyli spotkania m.in. z Lokalnymi Grupami Działania, lokalnymi producentami win czy przedstawicielami lokalnych władz miejscowości Blagaj oraz Tisovec. Spotkania były okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów, jak również zapoznania się z zagranicznymi przykładami dobrych praktyk, mających wpływ na rozwoju obszarów wiejskich. W ramach projektu została również wydana broszura opisująca dobre praktyki, stanowiące źródło inspiracji do dalszego rozwoju obszarów wiejskich oraz popularyzacji życia na wsi. Broszura została przekazana do uczestników projektu. Możliwa jest również do pobrania w wersji elektronicznej na naszej stornie internetowej.

Partnerami projektu są: Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61