1. Współorganizacja XVIII Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej – 25-26 kwietnia 2015.
 2. Współorganizacja XVII Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej – 10-11 maja 2014;
 3. Współorganizacja XVI Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej – 13-14 kwietnia 2013;
 4. Współorganizacja XV Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej – 14-15 kwietnia 2012, w obiektach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy współpracy z Zakładem Rolnictwa Światowego i  Doradztwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Krakowie, Stowarzyszeniem Agroturystycznym „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne”, Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie;
 5. Współorganizacja Festiwalu Chórów „Kultura i duchowość bogactwem Europy” w Truskawcu – 28-29 maja 2011 r. Festiwal zorganizowano we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Impreza zgromadziła około 1000 uczestników. W ramach festiwalu wydano monografię w formie książkowej pt. „Duchowe i kulturowe więzi między Polską a Ukrainą”.
 6. Współorganizacja XIV Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej – 9-10 kwietnia 2011, w obiektach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy współpracy z Zakładem Rolnictwa Światowego i  Doradztwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Krakowie, Stowarzyszeniem Agroturystycznym „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne”, Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie;
 7. Współorganizacja Festiwalu Chórów „Duchowe i Kulturowe Mosty między Polską a Ukrainą” – 22-23 maja 2010, Krynica Zdrój. Festiwal zorganizowano we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. W ramach festiwalu wystąpiło osiem zespołów chóralnych (5 z Ukrainy i 3 z Polski) - łącznie około 300 osób, impreza zgromadziła około 1000 uczestników.
 8. Współorganizacja XIII Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej - 24-25 kwietnia 2010.
 9. Promocja studium podyplomowego „Agro-Unia” na łamach czasopisma „Wieś i Doradztwo” oraz redagowanie i przygotowanie materiałów dydaktycznych dla słuchaczy Studium Podyplomowego Wiedzy o Unii Europejskiej „Agro-Unia” (edycja V-X) we współpracy z Zakładem Rolnictwa Światowego i Doradztwa Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2006-2010.
 10. Współorganizacja XII Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej - 18-19 kwietnia 2009.
 11. Organizacja XI Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej - 12-13 kwietnia 2008, w obiektach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy współpracy z Zakładem Rolnictwa Światowego i  Doradztwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Centrum Kształcenia Ustawicznego UR w Krakowie, Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Krakowie, Małopolską Izbą Rolniczą, Stowarzyszeniem Agroturystycznym „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne”, Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie.
 12. „Aktywizacja rolnicza Karpat polskich poprzez implementację traktatu akcesyjnego z Unią Europejską” (badania ankietowe i terenowe realizowane na obszarze geograficznym Karpat Polskich) wspólnie z Katedrą Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa AR w Krakowie na zlecenie Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie, 2007 r.
 13. Organizacja X Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej - 14-15 kwietnia 2007, w obiektach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy współpracy z Zakładem Rolnictwa Światowego i  Doradztwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Krakowie, Stowarzyszeniem Agroturystycznym „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne”, Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie.
 14. Organizacja IX Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej – 22–23 kwietnia 2006, w obiektach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy współpracy z Zakładem Rolnictwa Światowego i  Doradztwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Krakowie, Stowarzyszeniem Agroturystycznym „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne”, Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie.
 15. VIII Małopolska Giełda Agroturystyczna  - 17-18 kwietnia 2005, w obiektach Akademii Rolniczej w Krakowie przy współpracy z Katedrą Rolnictwa Światowego i  Doradztwa w Akademii Rolniczej, Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Krakowie, Stowarzyszeniem Agroturystycznym „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne”, Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie.
 16. Udział w Dożynkach Jasnogórskich, 2005, zorganizowanych przez ŚODR w Częstochowie.
 17. Udział w Dożynkach Jasnogórskich, zorganizowanych przez RCDRRiOW w Częstochowie (03-04.09.2004, 06-07.09.2003, 31.08-01.2002, 01-02.09.2001) oraz współorganizacja wystawy „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich”. 
 18. Opracowanie i wdrożenie systemu HACCP w 6 przedsiębiorstwach: Firma „KOJS” w Jabłonce, Firma „KABANOS” w Jabłonce, Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „Pławecki” w Laskowej, Małopolska Spółdzielnia Handlowa „WIZAN” w Andrychowie, PHU MIRAŻ w Brodłach, Rzeźnictwo i Wędliniarstwo w Gierałtowicach (2003-2005).
 19. Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Szczurowa, 2005.
 20. Opracowanie planu strategicznego rozwoju gminy Przeciszów, 2004.
 21. VII Małopolska Giełda Agroturystyczna - w dniach 24-25 kwietnia 2004, w obiektach Akademii Rolniczej w Krakowie przy współpracy z Zakładem Doradztwa Rolniczego Akademii Rolniczej, Stowarzyszeniem Agroturystycznym „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne”, Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Krakowie, Krajowym Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Oddział w Krakowie oraz z Fundacją Kultury Wsi w Warszawie.
 22. Promocja studium podyplomowego „Agro-Unia” oraz redagowanie i przygotowanie materiałów dydaktycznych dla słuchaczy Studium Podyplomowego Wiedzy o Unii Europejskiej „Agro-Unia” (edycja I-VI) we współpracy z Katedrą Rolnictwa Światowego i Doradztwa Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Akademii Rolniczej w Krakowie, 2003-2005.
 23. VI Małopolska Giełda Agroturystyczna w Krakowie (2003) przy współpracy z Zakładem Doradztwa Rolniczego Akademii Rolniczej, Stowarzyszeniem Agroturystycznym „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne”, Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Krakowie, Krajowym Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Oddział w Krakowie, Fundacją Kultury Wsi w Warszawie.
 24. W dniach 10-13.10.2002, w czasie Międzynarodowej Wystawy Rolniczej POLAGRA 2002, Stowarzyszenie było organizatorem stoiska z wydawnictwami AR w Krakowie i MSDR .
 25. Upowszechnianie unijnych i polskich prawnych norm ochrony środowiska (materiały szkoleniowe „Eko-unijna pozycja Polski”) – rozesłano do 130 gmin Polski południowej.
 26. V Giełda Agroturystyczna  - w dniach 20-21 kwietnia 2002, w obiektach Akademii Rolniczej w Krakowie, zorganizowano wspólnie z MODR w Krakowie, Krajowym Centrum Doradztwa, Oddział w Krakowie, Stowarzyszeniem „GGG” i Zakładem Doradztwa Rolniczego AR w Krakowie.
 27. Współorganizacja III Dożynek Województwa Małopolskiego w Tarnowie-Zgłobicach - w dniu 30 września 2001. Promocja działalności MSDR.
 28. Współudział w organizacji wystawy rolniczej „Agropromocja 2001” w Nawojowej, 8-9 września 2001. Promocja działalności MSDR.
 29. Promocja dorobku MSDR na dożynkach powiatu krakowskiego w  Instytucie Zootechniki w Balicach – 9 września 2001.
 30. Współuczestnictwo w organizacji wystawy rolniczej w Proszowicach - w dniach 15-16 września 2001.
 31. IV Giełda Agroturystyczna pod hasłem „Już teraz pomyśl o tanich wakacjach blisko natury” – 21-22 kwietnia 2001, przy współpracy Zakładu Doradztwa Rolniczego Akademii Rolniczej, Stowarzyszenia Agroturystycznego „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne”, Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Krakowie, Krajowego Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Oddział w Krakowie, Fundacji Kultury Wsi w Warszawie, Małopolskiego Stowarzyszenia Promocji Agroturystyki w Suchej Beskidzkiej oraz Nowosądeckiego Stowarzyszenia Agroturystyki.