<< <  Strona 2 z 12  > >>

kwi 25, 2023
Kategoria: General

W 2023 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pn. "Woda – źródło życia w rolnictwie"

lis 28, 2022
Kategoria: General

Komunikat końcowy z Konferencji Naukowej pt. „Rodzinne gospodarstwa rolne wobec wyzwań Zielonego Ładu” zorganizowanej w dniu 27 października 2022 r. przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych, przy współudziale organizacyjnym Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego oraz Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie.

kwi 26, 2022
Kategoria: General

W dniu 26 kwietnia 2022 r. w Sali konferencyjnej Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie odbyła się konferencja naukowa pt. „Rodzinne gospodarstwa rolne w Małopolsce wobec wyzwań Zielonego Ładu". Organizatorem konferencji był Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie oraz Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wydarzenie to Patronatem objął Rektor Uniwersytetu Rolniczego dr hab. inż. Sylwester Tabor prof. URK.

kwi 4, 2022
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego zaprasza na konferencję naukową "Rodzinne gospodarstwa rolne w Małopolsce wobec wyzwań Zielonego Ładu".
Konferencja odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 r w Krakowie w Sali konferencyjnej Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Plac Szczepański 8, II piętro, rozpoczęcie o godz. 10.00

Zaproszenie

lis 15, 2021
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w dniach 6-8 sierpnia 2021 roku, 11-13 sierpnia 2021 roku oraz 13-15 sierpnia 2021 roku, w Domu Wczasowym U Kuspra w Zakopanem zorganizowało pierwsze szkolenie dla członków organizacji pozarządowych w związku z realizacją projektu pt. „Budowanie sieci współpracy przez organizacje pozarządowe w środowisku lokalnym i pozyskiwanie środków finansowych na aktywizację ich działalności", w ramach Planu Działania KSOW na lata 2020-2021. W szkoleniach udział wzięło 75 osób, członków formalnych i nieformalnych NGO z terenu województwa warmińsko-mazurskiego oraz małopolskiego.


ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61