Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego realizuje projekt w formie wyjazdu studyjnego pt. „Hiszpańskie przykłady porozumień rolników w aspekcie skróconych łańcuchów dostaw i eksportu produktów rolnych”

9-09-2019

<div><img style="width: 100%; margin: 10px 0px;" src="uploads/images/ksow_baner.png" alt="" />
<p style="text-align: center; font-style: italic;">"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi</p>
</div>
<div>
<p>Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego <strong>w dniach 16-23 września 2019 roku</strong>, realizuje projekt w formie wyjazdu studyjnego pt. <strong>"Hiszpańskie przykłady porozumień rolników w aspekcie skróconych łańcuchów dostaw i eksportu produktów rolnych"</strong>. Projekt realizowany jest w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019, Plan Działania 2019. </p>
<p>Celem głównym operacji jest wsparcie w zakresie rozwoju działalności wytwórczej gospodarstw rolnych i organizacji łańcucha dostaw produktów żywnościowych poprzez prezentację dobrych praktyk krajów zagranicznych, działających w formie wspólnych przedsięwzięć rolników. </p>
<p>Docelowo projekt ma służyć inicjowaniu różnorodności form uzyskiwania dochodów gospodarstw rolnych na obszarach wiejskich, jak również wpłynąć na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich, co przyczyni się do promowania pozostania na obszarach wiejskich przez mieszkańców.</p>
<p>Projekt skierowany jest dla grupy 16 osób z terenu województwa małopolskiego: trzech przedstawicielach wnioskodawcy projektu, jednym przedstawicielu każdego partnera projektu, dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, dwóch przedstawicieli jednostek naukowych, jednym przedstawicielu JST, jednym przedstawicielu przedsiębiorców, trzech rolników indywidualnych i jednym przedstawicielu związku rolniczego zawodowego</p>
</div>
<div style="text-align: center;">
<p>Odwiedź portal KSOW – <a href="http://ksow.pl" target="_blank">http://ksow.pl</a></p>
<p><strong>Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.</strong></p>
<img style="height: 110px;" src="uploads/images/ksow_logotxt.png" alt="" /></div>ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61