Komercjalizacja działalności LGD formą budowy potencjału organizacyjnego” - realizacja operacji w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

1-08-2017

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie realizuje operację w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zatytułowaną „Komercjalizacja działalności LGD formą budowy potencjału organizacyjnego”.

Istotą operacji jest zidentyfikowanie LGD, które podejmują i realizują zadania odpłatne w różnej formie np. prowadzą działalność gospodarczą, wykonują odpłatnie zlecenia innych podmiotów, tworzą powiązane z LGD podmioty takie jak spółdzielnie socjalne i organizacje turystyczne. W następstwie zidentyfikowanych L:GD zostaną opracowane studia przypadku i opublikowane w postaci książki. Książka trafi min. do wszystkich LGD w Polsce.  Operacja jest realizowana w partnerstwie ze:
- Stowarzyszeniem Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w Krakowie,
- Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego w Krakowie,
- oraz firmą Piotr Rachwał Konferencje Naukowe w Krakowie.
Partnerzy operacji skoncentrują się głównie na działaniach promocyjnych oraz upowszechnieniu dobrych praktyk w oparciu o Internet.
Więcej informacji: http://cdr112.e-kei.pl/komercjalizacjalgd/index.phpul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61