Konferencja: Innowacyjność obszarów wiejskich na terenach zurbanizowanych

1-06-2017

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych wspólnie z  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie oraz Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego, są organizatorami VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod tytułem: „Innowacyjność obszarów wiejskich na terenach zurbanizowanych”. Konferencja odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29 Listopada 46.

Patronat honorowy nad wspomnianą konferencją objął m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel oraz Jego Magnificencja Rektor UR w Krakowie prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady.

Konferencja skierowana jest dla reprezentantów jednostek i instytucji zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich, doradztwa rolniczego, jednostek rządowych, reprezentantów doradztwa rolniczego, samorządu rolniczego, samorządu lokalnego, jednostek naukowych oraz wiejskich stowarzyszeń. W konferencji udział wezmą również goście zagraniczni, przedstawiciele jednostek naukowych oraz doradztwa rolniczego.

Celem konferencji będzie poruszenie problematyki rolnictwa na obszarach zurbanizowanych, tj. w miastach oraz terenach podmiejskich. Obszary te stanowią w krajach członkowskich od kilkunastu do nawet 20% ich powierzchni.

Problematyka Konferencji obejmuje następujące obszary:

- teoria lokalizacji produkcji i jej ewolucja w aspekcie położenia rolnictwa względem miast;

- gospodarowanie i ochrona ziemi rolniczej;

- funkcje i miejsce podmiejskiego rolnictwa w krajach wysoko oraz mniej rozwiniętych;

- podmiejskie ogrodnictwo, w tym ogrody działkowe, uprawy na balkonach itp.;

- rolnictwo hobbystyczne i rekreacyjne;

- rynki rolne, krótkie kanały dystrybucji, produkcja niszowa;

- rynek ziemi rolniczej;

- planowanie przestrzenne w miastach a interesy rolnictwa;

- alternatywne zagospodarowanie ziemi rolniczej w gospodarstwach podmiejskich;

- problemy ugorowania i odłogowania ziemi;

- problemy społeczne i kulturowe ludności rolniczej i wiejskiej.

- polityka rolna wobec rolnictwa na obszarach zurbanizowanych;

Udział w konferencji jest bezpłatny. O uczestnictwie w konferencji decyduje terminowe wypełnienie zgłoszenia. Zgłoszenia można nadsyłać do 19 czerwca 2017 r. Kartę zgłoszenia prosimy przesłać drogą mailową na adres s.filas@cdr.gov.pl lub faxem: 12 424 05 05. Poniżej pobrać można szczegółowy program konferencji oraz kartę zgłoszenia.

Program konferencji

Karta zgłoszenia


ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61