Wspólny projekt MSDR i Uniwersytetu Rolniczego dla uczniów gimnazjum

21-11-2016

Do 16 grudnia 2016 r. trwa realizacja 3 projektów wytypowanych w konkursie ogłoszonym w ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji w 2016 r. pn. "Naukowe Inspiracje - Ciekawe i Kreatywne". Projekty te realizuje Sekcja Higieny i Dobrostanu Zwierząt Studenckiego Koła Naukowego Zootechników działającego przy Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Powyższy konkurs miał na celu wsparcie partnerstwa i współpracy podmiotów działających w sferze pożytku publicznego z akademickimi kołami naukowymi oraz szkołami poprzez umożliwienie uczestnictwa uczniów z małopolskich szkół w zajęciach, pokazach i warsztatach promujących działalność naukową, realizowanych przez studentów i pracowników naukowych.

Sekcja Higieny i Dobrostanu Zwierząt Studenckiego Koła Naukowego Zootechników zaangażowana jest m.in. w projekt pn. "Rozbudzenie pasji badawczej i właściwych postaw etycznych uczniów gimnazjum poprzez poznanie zasad zapewniających dobrostan zwierząt gospodarskich i domowych opartych na poznaniu ich behawioru i biologii".

Projekt ten realizowany jest przez pracowników Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie we współpracy z Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego i uczniami Gimnazjum nr 17 im. Artura Grottgera w Krakowie. Kierownikiem projektu ze strony Koła Naukowego Zootechników jest dr hab. Barbara Tombarkiewicz, natomiast ze strony Gimnazjum nr 17 w Krakowie – dr Anna Szczepanik.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Szczegółowa relacja z realizacji projektu – w najbliższym numerze czasopisma Wieś i Doradztwo!


ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61