Konferencja: Pszczoły w środowisku rolniczym

1-05-2016

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska Akademia Umiejętności, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego oraz Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe serdecznie zapraszają do uczestnictwa w konferencji „Pszczoły w środowisku rolniczym”.

Konferencja odbędzie się w dniu 3 czerwca 2016 roku, w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie, ul. Balicka 253 c, Aula.
Konferencja będzie poświęcona zagrożeniom na jakie są narażone pszczoły w środowisku rolniczym. Tematyka konferencji będzie dotyczyła różnorodności gatunkowej roślin, owadów występujących na terenach użytkowanych rolniczo, dostępności pokarmu dla pszczół a także pestycydom i ich wpływowi na środowisko oraz jakość pozyskiwanego plonu.
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: zdr@ur.krakow.pl.

W imieniu organizatorów,
Prof. dr hab. Marian Tischner

Do pobrania - relacja z konferencji oraz publikacje


ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61