OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 305680 - 2013

31-07-2013

Kraków: Obsługa gastronomiczna cyklu szkoleń organizowanych na terenie województwa małopolskiego przez Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego.

Numer ogłoszenia: 305680 - 2013; data zamieszczenia: 31.07.2013.

specyfikacja wraz z załącznikami

Ogłoszenie o przetargu


ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61