Skład Zarządu:

dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR - Prezes Zarządu
mgr Jan Boczkowski - Wiceprezes Zarządu
mgr Agnieszka Tworzyk - Sekretarz
mgr inż. Tadeusz Biedroński - Skarbnik
dr hab. inż. Marek Kopacz, prof. ITP - Członek Zarządu

 
 

Skład Rady:

prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz - Przewodniczący Rady
mgr inż. Marek Podolski - Z-ca Przewodniczącego
dr inż. Małgorzata Bogusz - Sekretarz Rady
Członkowie Rady:
mgr Grzegorz Boski
mgr inż. Bronisław Dutka
mgr inż. Jerzy Jakubiec
dr hab. Wioletta Knapik
mgr Marek Kwiatkowski
mgr inż. Eugeniusz Tadel

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał - Przewodniczący Komisji
mgr inż. Mirosława Antos
dr inż. Ewa Tyranul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61