Przedsiębiorczość kobiet na obszarach wiejskich Ukrainy (projekt RITA-2011-037)

6-03-2012

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz Połtawska Obwodowa Społeczna Organizacja „Oficjalna Służba Doradztwa Rolniczego” zawiązując partnerstwo w ramach Programu RITA przygotowały projekt, którego celem jest przekazanie wiedzy na temat prowadzenia wsparcia i promocji przedsiębiorczości w obwodzie połtawskim poprzez rozwój agroturystyki na obszarach wiejskich. Projekt zakłada osiągnięcie tego celu poprzez m.in. przeprowadzenie 5-dniowego kursu szkoleniowego wraz z wizytą w gospodarstwie agroturystycznym.

Adresatkami projektu jest 12 kobiet z obszarów wiejskich obwodu/województwa połtawskiego na Ukrainie. Są to mieszkanki obszarów wiejskich, które chciałyby prowadzić działalność agroturystyczną. Wszystkie osoby wezmą udział w szkoleniu z zasad prowadzenia działalności agroturystycznej oraz w wizycie w przykładowym ukraińskim gospodarstwie agroturystycznym prowadzonym przez kobietę. Podczas wizyty uczestniczki szkolenia zwiedzą gospodarstwo, zapoznają się z historią jego powstania i rozwoju, począwszy od etapu rozpoczęcia działalności i pozyskiwania pierwszych klientów, tworzenia i rozbudowy oferty, po kolejne etapy rozwoju i budowania marki.

Kobiety te zdobędą kompleksową wiedzę na temat prowadzenia działalności agroturystycznej, zostaną też dodatkowo zapoznane z praktycznymi aspektami takiej działalności, dzięki wizycie w ukraińskim gospodarstwie agroturystycznym, które prowadzi kobieta.

Projekt zakłada ponadto przygotowanie kompletnego biznesplanu, umożliwiającego prowadzenie działalności agroturystycznej dla przynajmniej 4 uczestniczek szkolenia.

 

W związku z tym, że w wizycie studyjnej wezmą udział promotorzy idei rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz właściciele gospodarstw agroturystycznych, będzie to również okazja do wzajemnego poznania ich potrzeb. Takie spotkanie dwóch zainteresowanych stron sprzyja zrozumieniu i uwrażliwieniu na bariery w rozwoju tego typu usług. Dzięki takiej synergii działań dojdzie do wymiany najlepszych praktyk i wiedzy pomiędzy stroną ukraińską i polską. Władze samorządowe w obwodzie połtawskim zostaną poinformowane o zakresie zmian, jakie należy podjąć w celu lepszego wsparcia przedsiębiorczości w regionie.

Wartością dodaną dla strony ukraińskiej będzie poznanie polskich rozwiązań legislacyjnych wspierających osoby zainteresowane rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i zapoznanie się z polskimi doświadczeniami w tym zakresie. Spotkanie z właścicielami gospodarstw agroturystycznych będzie dodatkowo okazją do poruszenia tematu rolnictwa w Polsce i na Ukrainie, wielofunkcyjnego rozwoju wsi, doradztwa rolniczego, funkcjonowania polskich gospodarstw po akcesji z UE, korzystania z funduszy UE oraz popytu i podaży na usługi agroturystyczne na polskim i ukraińskim rynku.

 

Projektem zarządzać będą 2 osoby:

  • Kierownik Projektu (Polska) - Mgr inż. Tadeusz Biedroński - skarbnik Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego,
  • Koordynator Projektu (Ukraina) – dr Oleksandr Galych – ekspert, doradca Połtawskiej obwodowej społecznej organizacji „Oficjalna Służba Doradztwa Rolniczego”, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Połtawskiej Państwowej Akademii Rolniczej.

Wykładowcy:

  • Prof. Antonina Kalinichenko – ekspert, doradca Połtawskiej obwodowej społecznej organizacji „Oficjalna Służba Doradztwa Rolniczego”, specjalizująca się w ekologicznej produkcji, przedsiębiorczości rolniczej, wyróżniona tytułem najlepszego wykładowcy szkoły wyższej w 2008 roku.
  • Dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR – ekspert, trener, szkoleniowiec, konsultant, specjalizujący się w agroturystyce, doradztwie w agrobiznesie, prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie przedsiębiorczości pozarolniczej na obszarach wiejskich, kierownik m.in. programu edukacyjnego pt. „Szkoła przedsiębiorczości, czyli jak zostać przedsiębiorcą (grant NBP), wykładowca projektu edukacyjnego „Szkoła przedsiębiorczości dla doradców rolnych (grant ZPORR). 
  • Prof. dr hab. lek. wet. Kazimierz Kosiniak-Kamysz – ekspert, trener, konsultant, doradca specjalizujący się w zakresie turystyki zdrowotnej i agroturystyki, ekspert m.in. w projekcie realizowanym w ramach polskiej współpracy rozwojowej MSZ w 2011 roku w zakresie agroturystyki.
  • Mgr inż. Małgorzata Bogusz – ekspert, trener, szkoleniowiec, konsultant w zakresie zarządzania i marketingu w agroturystyce, współorganizator od 2005 r. Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej, współautorka zeszytu ćwiczeń i wykładowca m.in. w projekcie „Agroturystyka i usługi towarzyszące”,  ekspert w projekcie realizowanym w ramach polskiej współpracy rozwojowej MSZ w 2011 roku w zakresie agroturystyki.

 

 


ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61