Współpraca przy rozwoju plantacji winorośli i upraw alternatywnych

2-10-2017

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Nazwa operacji:  „Współpraca przy rozwoju plantacji winorośli i upraw alternatywnych”.

 

Celem operacji jest informowanie i aktywizowanie podmiotów mogących tworzyć grupy operacyjne w ramach działania „Współpraca”    a także popularyzacja zakładania plantacji winorośli i innych upraw alternatywnych oraz promowanie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w plantacjach już istniejących.  Efektem projektu jest przeszkolenie 25 osób w czasie wyjazdu studyjnego, 50 osób w czasie konferencji oraz wydanie 500 egzemplarzy broszury.

 

Operacja realizowana jest  przez Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                                                              – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana  ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich                   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61