Wyjazd studyjny „Zachodnie nowatorskie "drogowskazy” na rzecz rozwoju rolnictwa w Polsce"

28-09-2017

Zachodnie nowatorskie "drogowskazy” na rzecz rozwoju rolnictwa w Polsce" to temat wyjazdu studyjnego zrealizowanego w dniach 02-07 września br.  przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zlecenie Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa małopolskiego. W wyjeździe uczestniczyło 16 osób, w skład których  wchodzili przedstawiciele lidera projektu – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, partnerów: Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego, Stowarzyszenia Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność i Konferencje Naukowe Piotr Rachwał oraz pozostałych instytucji: Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Małopolskiej Izby Rolniczej, UR w Krakowie, Małopolskiej Sieci LGD i Związku Młodzieży Wiejskiej.

Wyjazd dotyczył dobrych praktyk z zakresu nowatorskich pomysłów
w rolnictwie oraz upowszechniania wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego.

Uczestnicy odwiedzili placówki  naukowe, takie jak: Uniwersytet Rolniczy w Pradze oraz Technologiczny Uniwersytet w Monachium, w których zapoznali się z naukową działalnością uczelni oraz kierunkami kształcenia. Podczas wyjazdu szczególne zainteresowanie uczestników wzbudziła forma sprzedaży bezpośredniej przez gospodarstwa w Niemczech i Austrii, takie jak: Rosa Kuh (różowa krowa), farma Schilmeieri czy Biohof Burger. Gospodarstwa te specjalizują się w sprzedaży swoich produktów z automatów, dzięki czemu konsument może w kilku miejscach zakupić ich towary, m.in. bezpośrednio u rolnika, czy w Norymberdze. Innym przykładem sprzedaży bezpośredniej była firma Adamah BioHof, specjalizująca się w sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych i nieprzetworzonych pochodzących z własnego gospodarstwa bezpośredniemu konsumentowi w formie wysyłanych paczek. Szczególne zainteresowanie uczestników wyjazdu wzbudziła fabryka Horscha, w której zwiedzających przyjął sam właściciel Michael Horsch. Przedstawił on genezę powstania firmy oraz oprowadził po jednej ze swoich fabryk. Na zakończenie wyjazdu szeroki obraz funkcjonowania rolnictwa w Austrii został przedstawiony podczas spotkania z tamtejszą Izbą Rolniczą, której spektrum działalności pokrywa się z działaniami naszej Izby Rolniczej, nie mniej jednak jej budżet oraz siła nacisku oddziaływania na władze jest znacznie większa.

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl


       


ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61