Nowy statut i Władze MSDR

30-09-2016

Powodem zwołania Zgromadzenia była konieczność wprowadzenia zmian w statucie MSDR w związku z nową ustawą Prawo o stowarzyszeniach, której przepisy weszły w życie 20 maja 2016 r. Na zakończenie podjęto uchwałę nt. zasadności wprowadzanych zmian, którą jednogłośnie przegłosowano.
Zmiany wprowadzone w statucie, m.in. zmniejszenie liczby członków w organach władzy wiązały się bezpośrednio ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Członków MSDR celem powołania nowych władz w Stowarzyszeniu. Odbyło się ono 17 czerwca 2016 r.

Na tym zgromadzeniu przegłosowano nowy Regulamin Organizacyjny Walnego Zgromadzenia Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego. Następnie Prezes Zarządu, dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR przedstawił sprawozdanie finansowe, a także sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady Stowarzyszenia w okresie od 09.2015 do 06.2016 r. Zaprezentowano również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. W dalszej kolejności odbyły się wybory do władz Stowarzyszenia. Nowe składy osobowe władz Stowarzyszenia prezentujemy w zakładce "Nasze Stowarzyszenie". Jest tam również do pobrania nowy statut MSDR.
Zapraszamy!ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61