Wyniki badań prowadzonych w ramach 7 Programu Ramowego

23-07-2015

W załączonej broszurze zaprezentowano wielowymiarowe ramy prowadzonej analizy struktury AKIS, przegląd systemów wiedzy i informacji rolniczej (AKIS w Europie), opisano studia przypadków badane w ramach projektu oraz najważniejsze rezultaty projektu. Zapraszamy do lektury!

Broszura


ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61