Babiniec II – jarmark wiedzy i innowacji

4-11-2015

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie rozpoczyna realizację cyklu seminariów dla kobiecych organizacji pozarządowych (m.in. KGW) lub działających na rzecz kobiet na obszarach wiejskich pt. "Babiniec II – jarmark wiedzy i innowacji". 

Seminaria organizowane będą w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1.
Udział w nich jest bezpłatny, organizatorzy pokrywają koszty noclegu, wyżywienia, części merytorycznej szkolenia oraz materiałów dydaktycznych. Terminy szkoleń: 14-16.11.2015 r., 16-18.11.2015 r.,
18-20.11.2015 r., 20-22.11.2015 r., 25-27.11.2015 r., 27-29.11.2015 r.
Projekt realizowany jest na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

W seminariach udział mogą wziąć:

- pracownicy działów Wiejskiego Gospodarstwa Domowego z wojewódzkich i powiatowych Ośrodków Doradztwa Rolniczego współpracujących z kobiecymi organizacjami pozarządowymi oraz inne osoby np. z NGO, (możliwość zgłoszenia również kobiet z KGW,
z którymi współpracuje dany doradca),

- liderki i liderzy oraz inne osoby decyzyjne z formalnych i nieformalnych kobiecych organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich. 

Celem projektu jest: 

- Ułatwienie transferu wiedzy i innowacji pomiędzy doradcami współpracującymi
z kobiecymi organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarach wiejskich lub działającymi na rzecz rozwoju tych organizacji.

- Upowszechnianie dobrych praktyk kobiecych organizacji pozarządowych działających na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, zwłaszcza w zakresie ochrony i rewitalizacji krajobrazu kultury materialnej i niematerialnej polskiej wsi oraz ochrony i zachowania środowiska przyrodniczego i bioróżnorodności.

- Wzrost kompetencji w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony
i rewitalizacji krajobrazu kultury materialnej i niematerialnej polskiej wsi oraz ochrony
i zachowania środowiska przyrodniczego i bioróżnorodności w ramach nowego programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w seminariach proszone są o przesłanie,
Karty zgłoszenia uczestnictwa  (do pobrania na stronie internetowej www.cdr.gov.pl/krakow/) pocztą elektroniczną (skan) na adres: babiniec.nabor@gmail.com (rekrutacja trwa do momentu wyczerpania miejsc). Zgłoszenia grup można dokonać również pod numerem telefonu 503 879 401 – Pan Hubert Boczek.

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń. W sytuacji dużej liczby chętnych, w seminarium będzie mogło wziąć udział maksymalnie 5 osób z jednej organizacji.

Program seminarium

Karta zgłoszenia


ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61