Szkolenia ze stosowania środków ochrony roślin

1-10-2014

Bezpłatne szkolenia ze stosowania środków ochrony roślin
z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w woj. małopolskim!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 Szanowni rolnicy!

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia pt.

Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w woj. małopolskim”

organizowane przez

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego wspólnie w konsorcjum z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

Szkolenia prowadzić będą najlepsi specjaliści w tej dziedzinie – praktycy z MODR i pracownicy nauki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie - członkowie MSDR.

Realizacja projektu rozpoczęła się z początkiem czerwca 2014 i trwać będzie do 30 czerwca 2015, przy czym zasadnicza część szkoleń realizowana będzie

od października 2014 do końca marca 2015

W ramach projektu przeszkolonych zostanie ponad 6 500 beneficjentów. Zaplanowano przeszkolenie 625 osób na dwudniowych szkoleniach podstawowych i 5 875 osób na jednodniowych szkoleniach uzupełniających.

Szkolenia dla beneficjentów są całkowicie bezpłatne, a realizowane będą w 10 punktach szkoleniowych naszego województwa, tak aby każdy zainteresowany miał możliwie najłatwiejszy do nich dostęp. Przewidziano następujące miejsca realizowanych szkoleń:

 • Zespół Szkół w Dąbrowicy (Chrostowa 1, 32-742 Sobolów),
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej (Hańczowa 80, 38-316 Wysowa Zdrój),
 • Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego (Czernichów 1, 32-020 Czernichów),
 • Remiza OSP w Szczyrzycu (Szczyrzyc),
 • Zespół Szkół w Książu Wielkim (ul. Witosa 10, 32-210 Książ Wielki),
 • Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (Nawojowa 348b, 33-335 Nawojowa),
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu (ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ) oraz Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu (ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ),
 • Zespół Szkół w Piotrkowicach Małych (Piotrkowice Małe 87, 32-104 Koniusza),
 • Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Tarnów (ul. Mostowa 14, 33-100 Tarnów),
 • Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy (ul. Dworska 8, 34-100 Radocza).

Serdecznie zapraszamy wszystkich potencjalnych rolników zainteresowanych udziałem w tym projekcie! Zgłaszając swój udział można uzyskać zarówno nowe uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin potwierdzone stosownym zgodnym z prawem zaświadczeniem, jak i przedłużyć o kolejne 5 lat posiadanie dotychczasowych uprawnień. Warto z szansy tej skorzystać do czego serdecznie zapraszamy i zachęcamy!

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby zatrudnione w rolnictwie lub leśnictwie z terenu województwa małopolskiego.

Każde szkolenie będzie składało się z części teoretycznej i praktycznej. Zajęcia teoretyczne realizowane będą w formie wykładów z wykorzystaniem środków audiowizualnych (prezentacje multimedialne, filmy) oraz modelowego zestawu środków ochrony indywidualnej. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z modelowym zestawem części wykorzystywanych w modernizacji sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin i przyrządami do jego regulacji (stoper, taśma miernicza, kalkulator, cylindry miarowe i wiatromierz). W celu prawidłowej realizacji zajęć praktycznych wynajęte będą pomieszczenia umożliwiające przeprowadzenie ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

Uczestnicy szkoleń otrzymają bezpłatne broszury – bardzo przydatne w praktycznym wykorzystaniu sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin oraz omawiające w przystępny sposób wszystkie inne zagadnienia z tym związane, a także zestaw materiałów (teczka, notes, długopis). Ponadto uczestnikom i wykładowcom projektu zostanie zapewniony bufet kawowy i obiad. Przewidziano również zakwaterowanie i pełne wyżywienie dla zainteresowanych beneficjentów szkoleń podstawowych.

Dla uczestników szkolenia zostanie zapewniony zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.

Daty szkoleń, miejsce oraz godziny ich rozpoczęcia zamieszczone są w harmonogramie szkoleń. Zgłoszenie przyjmowane są przez naszych pracowników biur powiatowych - osobiście, telefonicznie oraz pocztą elektroniczną (e-mail).

Szczegółowe informacje na temat zapisów na szkolenia uzyskać można bezpośrednio w biurach powiatowych Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego:

 • Bochnia – PZDR, tel. 14 612-44-73
 • Brzesko - PZDR, tel. 14 663-01-83
 • Chrzanów – tel. PZDR, 12 283 11 15, wew. 333
 • Dąbrowa T. – PZDR, tel. 14 642-28-19
 • Gorlice – PZDR, tel. 18 352-43-95
 • Kraków – PZDR, tel. 12 285-21-13, 12 285-21-14 wew. 18 lub 47
 • Limanowa – PZDR, tel. 18 337-16-33
 • Miechów – PZDR, tel. 41 383-27-02
 • Myślenice – PZDR, tel. 12 272-04-13
 • Nowy Sącz – PZDR, tel. 18 445-70-36
 • Nowy Targ, Zakopane – PZDR, tel. 18 266-69-20
 • Olkusz – PZDR, tel. 32 643-29-89
 • Oświęcim – PZDR, tel. 33 842-41-73
 • Proszowice – PZDR, tel. 12 386-13-29
 • Sucha B. – PZDR, tel. 33 874-23-10
 • Tarnów – PZDR, tel. 14 674-30-79
 • Wadowice – PZDR, tel. 33 823-36-63
 • Wieliczka – PZDR, tel. 12 278-22-95

Biuro Projektu - tel. 12 662-43-31, 12 662-43-28 (Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie).

Lista Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego przyjmujących zgłoszenia na szkolenia - do pobrania
Karta zgłoszeniowa - do pobrania
Harmonogram szkoleń - do pobrania
Program szkolenia podstawowego (dwudniowego) pt. "Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie" - do pobrania
Program szkolenia uzupełniającego (jednodniowego) pt. "Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie" - do pobrania


ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61