Startują kursy zawodowe

29-10-2013

Rozpoczęto rekrutację na nowe kursy zawodowe!

Celem kursów i szkoleń jest wprowadzenie na rynek hodowli koni, psów oraz zwierząt nie udomowionych w Polsce innowacyjnych metod ich użytkowania.

Programy kursów obejmują zagadnienia nowatorskie w zakresie wiedzy o zachowaniu zwierząt w kontakcie z człowiekiem celem poszerzenia zakresu usług o charakterze sportowym, turystycznym, a szczególnie w podnoszeniu sprawności fizycznej i psychicznej człowieka określanej jako animaloterapia o szerokim spektrum zagadnień behawioralnych medycznych i fizjoterapeutycznych.

ZAPRASZAMY!

Pliki do pobrania:

- Szczegółowa informacja o kursach

- Karta zgłoszenia na kurs 


ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61