<< <  Strona 2 z 8  > >>

lip 5, 2021
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie w związku z realizacją projektu w ramach Planu Działania KSOW na lata 2020-2021, pt. „Wzmacnianie roli organizacji pozarządowych poprzez pozyskiwanie środków finansowych oraz współpracę z sektorem publiczno-prywatnym”, zaprasza do udziału w szkoleniach członków organizacji pozarządowych, zarówno tych działających formalnie jak i nieformalnie na terenie województwa mazowieckiego. Trzydniowe bezpłatne szkolenia odbędą się w południowej części województwa małopolskiego, w Zakopanem, DW u Kuspra, ulica Stachonie 7A, w terminach: 9-11 lipca 2021 roku, 14-16 lipca 2021 roku oraz 16-18 lipca 2021 roku

lip 5, 2021
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie w dniach 1 maja 2021 do 30 października 2021 roku realizuje w formie wyjazdu studyjnego który odbędzie się w drugiej połowie września br. projekt pt. "Transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie chorwackim na przykładzie tworzenia wartości dodanej na poziomie gospodarstwa, zwłaszcza producentów winorośli." w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

lip 5, 2021
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie w dniach 1 maja 2021 do 30 października 2021 roku realizuje w formie wyjazdu studyjnego który odbędzie się w drugiej połowie września br. projekt pt. "Innowacyjne przykłady współpracy w sektorze rolnym Szwajcarii" w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

cze 18, 2021
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie w związku z realizacją projektu w ramach Planu Działania KSOW na lata 2020-2021, pt. „Rola i znaczenie organizacji pozarządowych w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”, zaprasza do udziału w szkoleniach członków organizacji pozarządowych, zarówno tych działających formalnie jak i nieformalnie na terenie województwa świętokrzyskiego. Trzydniowe bezpłatne szkolenia odbędą się w południowej części województwa małopolskiego (okolice Zakopanego), w terminach: 18-20 czerwca 2021 roku, 23-25 czerwca 2021 roku oraz 25-27 czerwca 2021 roku

cze 16, 2021
Kategoria: General

W dniu 16 czerwca br. odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków MSDR na którym przyjęto sprawozdania ustępujących władz za działalność prowadzoną w latach 2016-2021, udzielono absolutorium oraz wybrano nową Radę Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną


ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61