<< <  Strona 2 z 11  > >>

lis 10, 2021
Kategoria: General

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną, powstałą dzięki zrealizowanemu w dniach 26 września – 2 października 2021 roku przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa przy udziale Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego jako dodatkowym partnerze KSOW wyjazdowi studyjnemu pt. "Działalność lokalnych społeczności w aspekcie turystycznego rozwoju obszarów wiejskich Europy".

Broszura informacyjna

lis 10, 2021
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w dniach 9-11 lipca 2021 roku, 14-16 lipca 2021 roku oraz 16-18 lipca 2021 roku, w Domu Wczasowym U Kuspra w Zakopanem zorganizowało pierwsze szkolenie dla członków organizacji pozarządowych w związku z realizacją projektu pt. „Wzmacnianie roli organizacji pozarządowych poprzez pozyskiwanie środków finansowych oraz współpracę z sektorem publiczno-prywatnym", w ramach Planu Działania KSOW na lata 2020-2021. W szkoleniach udział wzięło 75 osób, członków formalnych i nieformalnych NGO z terenu województwa mazowieckiego.

pa 31, 2021
Kategoria: General

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa w dniach 26 września – 2 października 2021 roku zorganizowało wyjazd studyjny pt. "Działalność lokalnych społeczności w aspekcie turystycznego rozwoju obszarów wiejskich Europy" w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Plan operacyjny na lata 2020-2021.

pa 12, 2021
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w dniach 18-20 czerwca, 23-25 czerwca oraz 25-27 czerwca 2021 roku, w Domu Wczasowym U Kuspra w Zakopanem zorganizowało pierwsze szkolenie dla członków organizacji pozarządowych w związku z realizacją projektu pt. „Rola i znaczenie organizacji pozarządowych w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”, w ramach Planu Działania KSOW na lata 2020-2021. W szkoleniach udział wzięło 75 osób, członków formalnych i nieformalnych NGO z terenu województwa świętokrzyskiego.

pa 7, 2021
Kategoria: General

W dniach 27 września - 1 października 2021 r. 40-osobowa grupa z Małopolski - składająca się z przedstawicieli: wiejskich i miejsko-wiejskich samorządów gminnych, lokalnych grup działania (LGD); samorządu rolniczego (MIR), doradców rolnych i przedstawicieli organizacji zrzeszającej doradców rolnych (MSDR); oraz Stowarzyszenia IROW - uczestniczyła w 5-dniowym wyjeździe studyjnym do Austrii (Dolna Austria, Wiedeń) i Niemiec (Górna Bawaria). Wyjazd zorganizowany został przez Małopolską Izbę Rolniczą w ramach realizacji operacji i pn. "Zgoda, szacunek i praca każdą wieś wzbogaca". Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020.


ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61