Strona 1 z 5  > >>

lis 4, 2019
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w dniach 16-23 października 2019 roku, zrealizowało projekt w formie wyjazdu studyjnego pt. "Hiszpańskie przykłady porozumień rolników w aspekcie skróconych łańcuchów dostaw i eksportu produktów rolnych". Projekt realizowany był w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019, Plan Działania 2019.

pa 24, 2019
Kategoria: General
Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich wraz z Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego, Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych oraz EKO_SOCJALNE FORUM POLSKI realizuje projekt pt. "Bawaria i jej modelowe rozwiązania z zakresu gospodarowania przestrzenią i dziedzictwem kulturowym wsi" zgodnie z podpisaną umową KSOW/3/2019/012.
pa 24, 2019
Kategoria: General

Projekt KSOW: "Bawaria i jej modelowe rozwiązania z zakresu gospodarowania przestrzenią i dziedzictwem kulturowym wsi".


ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61