2-11-2017

Zachęcamy do zapoznania się z efektami realizacji projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”.

2-10-2017

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Nazwa operacji:  „Współpraca przy rozwoju plantacji winorośli i upraw alternatywnych”.

 

Celem operacji jest informowanie i aktywizowanie podmiotów mogących tworzyć grupy operacyjne w ramach działania „Współpraca”    a także popularyzacja zakładania plantacji winorośli i innych upraw alternatywnych oraz promowanie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w plantacjach już istniejących.  Efektem projektu jest przeszkolenie 25 osób w czasie wyjazdu studyjnego, 50 osób w czasie konferencji oraz wydanie 500 egzemplarzy broszury.

 

Operacja realizowana jest  przez Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                                                              – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana  ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich                   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

28-09-2017

Zachodnie nowatorskie "drogowskazy” na rzecz rozwoju rolnictwa w Polsce" to temat wyjazdu studyjnego zrealizowanego w dniach 02-07 września br.  przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zlecenie Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa małopolskiego.

21-09-2017

W dniach 12-14 września 2017 roku w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim odbyło się XVII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne pn.

„Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania”.

25-08-2017

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach realizacjI operacji „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich zaprasza na organizowane seminaria wojewódzkie”. 

1-08-2017

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie realizuje operację w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zatytułowaną „Komercjalizacja działalności LGD formą budowy potencjału organizacyjnego”.

20-07-2017

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego wraz z Małopolską Izbą Rolniczą uczestniczy w realizacji operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2016-2017, pt. „Nowe możliwości – Rolniczy Handel Detaliczny”.
30-06-2017

Zapraszamy na XVII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne pn. "Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania"

1-06-2017

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych wspólnie z  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie oraz Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego, są organizatorami VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod tytułem: „Innowacyjność obszarów wiejskich na terenach zurbanizowanych”. Konferencja odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29 Listopada 46.

21-11-2016

Do 16 grudnia 2016 r. trwa realizacja 3 projektów wytypowanych w konkursie ogłoszonym w ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji w 2016 r. pn. "Naukowe Inspiracje - Ciekawe i Kreatywne".

30-09-2016

W dniu 30 maja 2016 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego.

1-05-2016

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska Akademia Umiejętności, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego oraz Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe serdecznie zapraszają do uczestnictwa w konferencji „Pszczoły w środowisku rolniczym”.

4-11-2015

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie rozpoczyna realizację cyklu seminariów dla kobiecych organizacji pozarządowych (m.in. KGW) lub działających na rzecz kobiet na obszarach wiejskich pt.

"Babiniec II – jarmark wiedzy i innowacji".

23-07-2015

Przedstawiamy wybrane wnioski z badań prowadzonych w ramach projektu „Prospects for Farmers Support: Advisory Services in European AKIS“ (PRO AKIS - projekt realizowany w latach 2013-2015 w ramach 7 Programu Ramowego 7PR), w realizacji którego brali aktywny udział członkowie naszego Stowarzyszenia.

20-06-2015

Projekt „Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie małopolskim” realizowany był przez konsorcjum w składzie: Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego (lider projektu) i Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. Realizacja projektu rozpoczęła się z początkiem czerwca 2014 roku i trwała do końca czerwca 2015. Część pod-stawowa (szkoleniowa) zrealizowana została w okresie od października 2014 do połowy marca 2015 roku (ostatnie szkolenie odbyło się 13 marca 2015 roku w Chrostowej w powiecie bocheńskim).

10-04-2015

Giełda odbędzie się na terenie Kampusu Uniwersytetu Rolniczego przy Al. 29 Listopada 46-54 w Krakowie w dniach 25-26 kwietnia 2015r. Równocześnie w tym terminie na Terenie Kampusu odbywać się będą Targi Ogrodnicze przed budynkiem Wydziału Ogrodniczego.

1-10-2014

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego wspólnie w konsorcjum z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

15-04-2014

W dniach 10-11 maja 2014r. w obiektach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy Al. 29 Listopada 46 i 54 odbędzie się XVII Małopolska Giełda Agroturystyczna organizowana wspólnie przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Małopolską Izbę Rolniczą, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego o/Kraków, Stowarzyszenia Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne oraz Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne. Równocześnie w tym terminie na Terenia Kampusu odbywać się będą II Targi Ogrodnicze przed budynkiem Wydziału Ogrodniczego.

29-10-2013

Rozpoczęto rekrutację na nowe kursy zawodowe!

Celem kursów i szkoleń jest wprowadzenie na rynek hodowli koni, psów oraz zwierząt nie udomowionych w Polsce innowacyjnych metod ich użytkowania.

3-10-2013

W wyniku reformy Wspólnej Polityki Rolnej w 2003 roku, która zasadniczo zmieniła sposób wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej wprowadzono tzw. Płatność Jednolitą (SPS), która zastąpiła większość dotychczasowych płatności bezpośrednich, specyficznych dla poszczególnych sektorów produkcji rolnej. Płatność Jednolita oddzielona od struktury i wielkości produkcji (ang. decoupled) daje rolnikowi wolny wybór w produkowaniu tego, czego potrzebuje rynek, jednocześnie zapewniając wsparcie dochodów.

31-07-2013

Kraków: Obsługa gastronomiczna cyklu szkoleń organizowanych na terenie województwa małopolskiego przez Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego.

Numer ogłoszenia: 305680 - 2013; data zamieszczenia: 31.07.2013.

7-03-2013

W dniach 13-14 kwietnia 2013r. w obiektach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy Al. 29 Listopada 46 i 54 odbędzie się XVI Małopolska Giełda Agroturystyczna organizowana wspólnie przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Małopolską Izbę Rolniczą, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego o/Kraków, Stowarzyszenia Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne oraz Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne. Równocześnie w tym terminie na Terenia Kampusu odbywać się będą II Targi Ogrodnicze przed budynkiem Wydziału Ogrodniczego.

6-03-2012

Rok 2003 był dla rolnictwa w Unii Europejskiej rokiem przełomowym. Wprowadzono bowiem w rolnictwie europejskim nowy sposób wsparcia opartego o tzw. Płatność Jednolitą, która zastąpiła płatności bezpośrednie dla poszczególnych sektorów produkcji rolnej. Innymi słowy, oddzielono płatność od struktury i wielkości produkcji oraz uzależniono ją od przestrzegania  określonych wymogów dotyczących utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska oraz innych wymogów zawartych w trzech obszarach:

  • w obszarze A - dotyczącym identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ochrony środowiska (obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.),
  • w obszarze B – obejmującym zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt oraz zdrowotność roślin (obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.),
  • oraz obszarze C – obejmującym dobrostan zwierząt (obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.).
6-03-2012

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz Połtawska Obwodowa Społeczna Organizacja „Oficjalna Służba Doradztwa Rolniczego” zawiązując partnerstwo w ramach Programu RITA przygotowały projekt, którego celem jest przekazanie wiedzy na temat prowadzenia wsparcia i promocji przedsiębiorczości w obwodzie połtawskim poprzez rozwój agroturystyki na obszarach wiejskich. Projekt zakłada osiągnięcie tego celu poprzez m.in. przeprowadzenie 5-dniowego kursu szkoleniowego wraz z wizytą w gospodarstwie agroturystycznym.

6-03-2012
W dniach 14-15 kwietnia 2012 r. w obiektach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy Al. 29 Listopada 46 odbędzie się XIV Małopolska Giełda Agroturystyczna organizowana wspólnie przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Małopolską Izbę Rolniczą, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego o/Kraków, Stowarzyszenia Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne oraz Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne. Równocześnie w tym terminie odbywać się będą Targi Ogrodnicze przed budynkiem Wydziału Ogrodniczego.
 
12-01-2012

Ruszyła nowa strona internetowa Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Już niebawem pojawią się na niej nowe dodatkowe informacje.


ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61