Strona 1 z 8  > >>

wrz 20, 2021
Kategoria: General

W 2021 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pn. "Współczesna kobieta w środowisku wiejskim"

sie 26, 2021
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego prowadzi nabór uczestników na pięciodniowy wyjazd studyjny "Transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie chorwackim  na przykładzie tworzenia wartości dodanej na poziomie gospodarstwa, zwłaszcza producentów winorośli."
Celem wyjazdu jest zapoznanie się z systemem  transferu wiedzy i informacji w rolnictwie chorwackim oraz tworzeniem wartości dodanej na poziomie gospodarstwa na przykładzie gospodarstw z uprawą winorośli, rozpoznanie mocnych stron systemu wiedzy i innowacji w rolnictwie chorwackim w kontekście polskiego systemu, rolę Uniwersytetu, jednostek doradczych  i innych aktorów uczestniczących w systemie transferu wiedzy do gospodarstw.
Wyjazd studyjny skierowany jest dla grupy 20 osób z terenu województwa małopolskiego (8 osób), śląskiego (4 osoby), lubelskiego (4 osoby) i podkarpackiego  ( 4 osoby):w tym : trzech przedstawicielach wnioskodawcy projektu, jednym przedstawicielu każdego partnera projektu, trzech przedstawicieli spółdzielczości, dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, trzech przedstawicieli jednostek naukowych, jednym przedstawicielu JST, jednym przedstawicielu przedsiębiorców, czterech rolników indywidualnych.

sie 26, 2021
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego prowadzi nabór uczestników na pięciodniowy wyjazd studyjny "Innowacyjne przykłady współpracy w sektorze rolnym Szwajcarii"
Wyjazd studyjny skierowany jest dla grupy 20 osób z terenu województwa małopolskiego (8 osób), śląskiego (4 osoby), lubelskiego (4 osoby) i podkarpackiego  ( 4 osoby):w tym : trzech przedstawicielach wnioskodawcy projektu, jednym przedstawicielu każdego partnera projektu, trzech przedstawicieli spółdzielczości, dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, trzech przedstawicieli jednostek naukowych, jednym przedstawicielu JST, jednym przedstawicielu przedsiębiorców, czterech rolników indywidualnych.

sie 24, 2021
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego jako dodatkowy partner w projekcie pt. "Współczesna kobieta w środowisku wiejskim" realizowanym przez Małopolską Izbę Rolniczą prowadzi nabór uczestników na 5 - dniowy wyjazd studyjny na Węgry i do Rumuni

Szczegóły na stronie
sie 4, 2021
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w związku z realizacją projektu w ramach Planu Działania KSOW na lata 2020-2021, pt. „Budowanie sieci współpracy przez organizacje pozarządowe w środowisku lokalnym i pozyskiwanie środków finansowych na aktywizację ich działalności”, zaprasza do udziału w szkoleniach członków organizacji pozarządowych, zarówno tych działających formalnie jak i nieformalnie na terenie województwa warmińsko – mazurskiego oraz małopolskiego. Trzydniowe bezpłatne szkolenia odbędą się w południowej części województwa małopolskiego, w terminach: 6-8 sierpnia 2021 roku, 11-13 sierpnia 2021 roku oraz 13-15 sierpnia 2021 roku.


ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61