Strona 1 z 5  > >>

sie 28, 2020
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w dniach 1 maja 2021 do 30 października 2021 roku realizuje w formie wyjazdu studyjnego projekt pt. "Innowacyjne przykłady współpracy w sektorze rolnym Szwajcarii" realizowany jest w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

cze 17, 2020
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego jest współorganizatorem operacji realizowanej w 2020 roku przez Małopolską Izbę Rolniczą w Krakowie w ramach KSOW pt."Współczesna kobieta w środowisku wiejskim".

cze 17, 2020
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego jest współorganizatorem operacji realizowanej w 2020 roku przez Małopolską Izbę Rolniczą w Krakowie w ramach KSOW pt."Zgoda, szacunek i praca każdą wieś wzbogaca – transfer sprawdzonych sposobów na kształtowanie dobrych relacji między mieszkańcami wsi".

gru 12, 2019
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w dniach: 28-30 sierpnia 2019 roku, 30 sierpnia - 1 września 2019 roku oraz 2-4 października 2019 roku, w pensjonacie Willa Tatra w Zakopanem zorganizowało trzy szkolenia dla członków organizacji pozarządowych w związku z realizacją projektu pt. "Organizacje pozarządowe na obszarach wiejskich – współpraca i pozyskiwanie środków finansowych", w ramach Planu Działania KSOW na lata 2018-2019. W szkoleniu udział wzięło 76 osób, członków formalnych i nieformalnych NGO z terenu województwa łódzkiego. Ponadto w ramach projektu został również wydany miniprzewodnik pod tytułem: Organizacje pozarządowe na obszarach wiejskich – współpraca i pozyskiwanie środków finansowych, opisujący dobre praktyki z zakresu działalności organizacji pozarządowych.

gru 6, 2019
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w dniach: 9-11 sierpnia 2019 roku, 11-13 października 2019 roku, 16-18 października 2019 roku, w pensjonacie Willa Tatra w Zakopanem zorganizowało trzy szkolenia dla członków organizacji pozarządowych w związku z realizacją projektu pt. "Wpływ pozyskiwania środków finansowych oraz poszerzenia współpracy z lokalnymi podmiotami na rozwój organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich", w ramach Planu Działania KSOW na lata 2018-2019. W szkoleniach udział wzięło 75 osób, członków formalnych i nieformalnych NGO z terenu województwa podkarpackiego. Ponadto w ramach niniejszego projektu został wydany również miniprzewodnik, prezentujący dobre praktyki z zakresu działalności organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich, pod tytułem: "Wpływ pozyskiwania środków finansowych oraz poszerzenia współpracy z lokalnymi podmiotami na rozwój organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich".


ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61