Strona 1 z 4  > >>

gru 12, 2019
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w dniach: 28-30 sierpnia 2019 roku, 30 sierpnia - 1 września 2019 roku oraz 2-4 października 2019 roku, w pensjonacie Willa Tatra w Zakopanem zorganizowało trzy szkolenia dla członków organizacji pozarządowych w związku z realizacją projektu pt. "Organizacje pozarządowe na obszarach wiejskich – współpraca i pozyskiwanie środków finansowych", w ramach Planu Działania KSOW na lata 2018-2019. W szkoleniu udział wzięło 76 osób, członków formalnych i nieformalnych NGO z terenu województwa łódzkiego. Ponadto w ramach projektu został również wydany miniprzewodnik pod tytułem: Organizacje pozarządowe na obszarach wiejskich – współpraca i pozyskiwanie środków finansowych, opisujący dobre praktyki z zakresu działalności organizacji pozarządowych.

gru 6, 2019
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w dniach: 9-11 sierpnia 2019 roku, 11-13 października 2019 roku, 16-18 października 2019 roku, w pensjonacie Willa Tatra w Zakopanem zorganizowało trzy szkolenia dla członków organizacji pozarządowych w związku z realizacją projektu pt. "Wpływ pozyskiwania środków finansowych oraz poszerzenia współpracy z lokalnymi podmiotami na rozwój organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich", w ramach Planu Działania KSOW na lata 2018-2019. W szkoleniach udział wzięło 75 osób, członków formalnych i nieformalnych NGO z terenu województwa podkarpackiego. Ponadto w ramach niniejszego projektu został wydany również miniprzewodnik, prezentujący dobre praktyki z zakresu działalności organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich, pod tytułem: "Wpływ pozyskiwania środków finansowych oraz poszerzenia współpracy z lokalnymi podmiotami na rozwój organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich".

lis 26, 2019
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w dniach 16-18 sierpnia, 4-6 oraz 7-9 października 2019 roku, w pensjonacie Willa Tatra w Zakopanem zorganizowało trzy szkolenia dla członków organizacji pozarządowych w związku z realizacją projektu pt. "Rozwój organizacji pozarządowych poprzez zwiększenie możliwości pozyskania środków finansowych i zacieśnienie współpracy z sektorem publicznym i prywatnym", w ramach Planu Działania KSOW na lata 2018-2019. W szkoleniu udział wzięło 75 osób, członków formalnych i nieformalnych NGO z terenu województwa śląskiego.

lis 26, 2019
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie wraz z Instytutem Rozwoju Obszarów Wiejskich, Małopolskim Zrzeszeniem "Ludowe Zespoły Sportowe i Europejskim Centrum Badawczym Drobnych Gospodarstw Rolnych zrealizowało projekt pt. " Innowacyjne, alternatywne źródła dochodu dla małych i średnich gospodarstw rolnych w Małopolsce", w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019.

lis 19, 2019
Kategoria: General

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w sierpniu oraz październiku 2019 roku, w pensjonacie Willa Tatra w Zakopanem zorganizowało pięć szkoleń dla członków organizacji pozarządowych w związku z realizacją projektu pt. "Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe szansą ich rozwoju w kontekście budowy sieci współpracy z innymi podmiotami w środowisku lokalnym", w ramach Planu Działania KSOW na lata 2018-2019. W szkoleniach udział wzięło 126 osób, członków formalnych i nieformalnych NGO z terenu całej Polski. Ponadto w ramach projektu wydana została również publikacja pod tym samym tytułem, opisująca dobre przykłady działalności organizacji pozarządowych w kraju i zagranicą.


ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61